Klub nerozbitných detí

Klub nerozbitných detí – Slávka Kubíková1

Zaujímavé časti knihy od str. 10-24 mierne upravené:

Deti dnešnej doby podľa nášho názoru: „Nemajú vína" (Jn 2,3)  - nemajú život. Žijú v bubline dokonalého bezpečia.  Potrebujú:

 • vypnúť
 • hru
 • pohyb/slobodu
 • vzťahy
 • hudbu
 • knihy
 • hranice
 • charakter (Porovnaj 1  s. 13-14)

Sociálne siete:

 • spôsobujú, že sú ľudia smutní a depresívni: okamžité spojenie « osamelosť,
 • uľahčujú komunikáciu, podporujú biznis, rozširujú vedomosti, zachraňujú životy, spájajú ľudí
 • mrhajú naším časom, zabíjajú ľudský kontakt, manipulujú mysle, spôsobujú závislosť, vynášajú na povrch najtemnejšie z nás (Porovnaj 1  s. 21-22)

Absencia ľudského kontaktu – pre naše deti by bola najväčšia katastrofa, keby padla WiFi. (Por. 1 s.24)

Skutočný význam Adventu

Mikuláš z Rebríka

Mikuláš - z Rebríka 12/20

Mikuláš na vymaľovanie

 

Adventná cesta

Farníčky z BB-Podlavíc pripravili takúto adventnú cestu:

Desatoro

https://youtu.be/tgP0KbTQVeQ

Rozprávky anjelika Petríka - DESATORO

Nedeľné evanjelium pre deti (pracovné listy)

Ing. Mgr. Erika Lišaníková spracovala pre vás pracovné listy, ktoré môžete využiť pre deti vo farskej katechéze k nedeľnému evanjeliu. Námety čerpá z českej stránky www.kanan.cz aj z vlastnej tvorby.

STIAHNITE SI:

23. nedeľa cez rok A

24. nedeľa cez rok A

Povýšenie Sv. kríža (pripadá na 24. nedeľu v tomto roku)

25. nedeľa cez rok A

25. nedeľa cez rok A - príloha

26. nedeľa cez rok A

27. nedeľa cez rok A

28. nedeľa cez rok A

29. nedeľa cez rok A

30. nedeľa cez rok A

Slávnosť Všetkých svätých

Spomienka Všetkých verných zosnulých

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky

33. nedeľa cez rok A

34. nedeľa cez rok A - Slávnosť Krista Kráľa

 

LITURGICKÝ ROK "B"

1. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie

3. adventná nedeľa

4. adventná nedeľa

2. nedeľa v Cezročnom období

3. nedeľa v Cezročnom období

4. nedeľa v Cezročnom období

5. nedeľa v Cezročnom období

6. nedeľa v Cezročnom období

11. nedeľa v Cezročnom období

12. nedeľa v Cezročnom období

13. nedeľa v Cezročnom období

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda (14.nedeľa)

15. nedeľa v Cezročnom období

16. nedeľa v Cezročnom období

17. nedeľa v Cezročnom období

18. nedeľa v Cezročnom období

19. nedeľa v Cezročnom období

20. nedeľa v Cezročnom období

21. nedeľa v Cezročnom období

22. nedeľa v Cezročnom období

23. nedeľa v Cezročnom období

24. nedeľa v Cezročnom období

25. nedeľa v Cezročnom období

26. nedeľa v Cezročnom období

 

PÔST v roku "B"

1. pôstna nedeľa 

2. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

5. pôstna nedeľa

6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa

 

VEĽKONOČNÉ OBDOBIE ROKA "B"

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

3. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Poznámka: Väčšina týchto materiálov neprešla jazykovou úpravou.