Metodický deň spojený so slávnostným Te Deum

10. 7. 2024

Vo štvrtok 4. júla 2024 v Banskej Bystrici sa uskutočnil metodický deň spojený so slávnostným Te Deum. Účastníci sa najprv stretli v katedrále sv. Františka Xaverského, kde bola „Slávnostná svätá omša spojená s Te Deum"  pod vedením Mons. PhLic. Ing. Branislava Koppala

Neskôr v Diecéznom centre sv. Jána Pavla II., kde sa učiteľom náboženstva prihovorill riaditeľ DKÚ ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Na podujatí bolo prítomných 70 učiteľov náboženskej výchovy, ktorí sa pri skromnom občerstvení vzájomne zdieľali a tak vytvorili veľmi príjemnú atmosféru.

Výsledkom diskusie boli návrhy na nasledujúce aktivity organizované DKÚ.

Fotografie z podujatia:

/documents/1367541/0/Fotografie+Te+Deum+-+4.+7.+2024.pdf/70ddf7aa-a837-4709-be13-79f53abecefc

Rozširujúce štúdium náboženskej výchovy

Ponuka práce

ZŠ vo Vyhniach hľadá učiteľa náboženskej výchovy od septembra na dve až 3 vyučovacie hodiny za týždeň.

V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku školy, prípadne metodičku.

Seminár 6. 4. 2024

Pôst podľa sv. otca Františka

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

17. 1. 2024

V duchu motta Milovať budeš Pána svojho Boha... a svojho blížneho ako seba samého

budeme od 18. do 25. januára prežívať

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2024.

Počas Týždňa sa bude uvažovať o biblickom texte z Evanjelia podľa Lukáša 10, 27. Ekumenické materiály pripravil ekumenický tím z Burkiny Faso s podporou miestneho spoločenstva Chemin Neuf.  Celoslovenskú ekumenickú bohoslužbu pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bude hostiť reformovaný kresťanský cirkevný zbor, ktorý sídlí na Námestí SNP 463 v Bratislave. Uskutoční sa v nedeľu 21. januára 2024 o 10:00. V priamom prenose ju odvysiela RTVS na :Dvojke. Kazateľom bude Štefan Evin, predseda Rady Cirkvi bratskej, avizuje ECAV. Zúčastnia sa na nej čelní predstavitelia kresťanských cirkví, ktoré sú združené v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku. Pozvaní sú aj predstavitelia verejného života. S viac ako storočnou tradíciou sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov stal pravidelnou oslavou ekumenizmu. Každoročne sa v období od 18. do 25. januára, teda medzi bývalým sviatkom Katedrály svätého Petra a sviatkom Obrátenia svätého Pavla, stretávajú kresťania rôznych denominácií na celom svete na ekumenických bohoslužbách, modlitbách, konferenciách, koncertoch a iných stretnutiach. Na bohoslužbách v rámci Týždňa modlitieb je zvykom, že sa vymenia hosťujúci kazatelia – v kostole určitého vierovyznania prednesie kázeň duchovný iného vierovyznania. Niektoré podujatia sú TU. K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov sa každoročne pripravujú materiály s biblickými textami, zamysleniami, modlitbami, návrhmi na liturgiu bohoslužieb a pod. Od roku 1966 tieto materiály spoločne pripravujú Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada (predtým Sekretariát) pre podporu jednoty kresťanov. Slovenský preklad pripravila Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. Materiály je možné nájsť na webstránke KBS (kliknite TU). Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. (Zdroj:TK KBS)

 

 

Celoslovenské stretnutie animátorov misijného diela detí

17. 1. 2024

BUDÍK – celoslovenské stretnutie animátorov Misijného diela detí

26. -  28. 1. 2024 v Badíne

https://www.youtube.com/watch?v=LFaRIEpuaok

Máš misijné zrnko alebo sa zapájaš do aktivít PMD a Misijného diela detí? Potrebuješ nabiť baterky? Máš super nápady pre deti, ale nevieš, ako ich vo farnosti realizovať? Chceš deti nalákať na akcie a nevieš, ako na to? Chceš sa modliť s deťmi, ale Duch Svätý vanie iným smerom? Tak práve teba hľadáme! Prihlás sa na BUDÍK – celoslovenské stretnutie animátorov Misijného diela detí (MDD). 

Základné informácie

Kedy: 26. – 28. 1. 2024 (Začíname piatok 18.00 a ukončenie je nedeľa 14.00)  Podmienka je byť na celom trvaní kurzu. 

Kde: Badín – dom Xaver, bývalý kňazský seminár, 10 km z Banskej Bystrice

Pre koho: pre mladých duchom vo veku 18 – 99 rokov, ktorí pracujú s deťmi vo farnostiach, spoločenstvách, reholiach, rodinách a školách a chcú s nimi aj naďalej pracovať.

Motto: Budíme misijné nadšenie!

Cieľ: Načerpaj, motivuj sa, nauč sa – posilnenie identity animátora (rodič, katechéta, kňaz, rehoľná sestra).

Prečo sa prihlásiť?

– ponúkame zaujímavé témy: spoločenstvo, médiá, hudba, komunikácia, riešenie konfliktov, vyhorenosť

– spoznáš ľudí podobného ducha z celého Slovenska a budeš mať príležitosť k zábave i k stíšeniu

– formačná podpora animátorov cez prednášky s odborníkmi, vzájomná komunikácia a vzájomná výmena skúseností

– povzbudenie pre ďalšiu alebo novú službu

– prednášky, sväté omše, tvorivé dielne, Taizé, nočná adorácia, odovzdávanie nápadov.

Prednášajúci:

Bronislava Halbrštátová sa už od mladých čias venuje práci s deťmi a aktuálne vedie Misijné dielo detí v diecéze Hradec Králové v Českej republike. Téma prednášky: „Inšpirácie Ducha Svätého v misijnej práci s deťmi" (praktické podnety)

Ambroise Kinhoun, rektor kňazského seminára v africkom Benine. V detstve bol členom Misijného diela detí. Už ako kňaz mal v pastoračnej starostlivosti mládež v diecéze. Počas svätých omši bude kázať a prednesie prednášku na tému: „Misijné nadšenie v Afrike." Bude prítomný počas celého trvania kurzu, môžete sa s ním porozprávať francúzsky, nemecky, anglicky alebo taliansky. Samozrejme, k dispozícii budú aj prekladateľky. 

Pesničkár Miro Jilo spája piesňami rodiny. Venuje sa zážitkovému a tvorivému učeniu. Je známy svojimi koncertmi pre deti, ktoré sú spojené s hrami. Bude mať prednášku doplnenú piesňami na tému: „Vzťahy sú nitky, ktorými sme utkaní."

Mons. František Trstenský je nový spišský biskup. Počas svojho pôsobenia v Kežmarku veľmi intenzívne spolupracoval s PMD. Povzbudzoval k vytváraniu Misijných zrniek, ktorým dával pravidelné duchovné cvičenia. Počas víkendu bude mať prednášku a svätú omšu. 

Zodpovední za prípravu BUDÍKA: kreatívny tím – Gabika, Terezka, Mária a o. Ivan

Cena (môžeš si vybrať podľa tvojich finančných možností):

– dotovaná suma 0 €

– polovičná suma 50 €

– celková suma 100 €

– suma aj s príspevkom na misie 100 € + ľubovoľná suma.

Náklady na účastníka sú 100 € (ubytovanie, strava, režijné náklady).

Prihlasovať sa môžeš cez formulár.

PRIHLÁŠKA – tu vypíš prihlášku

Ubytovanie a strava sú zabezpečené v Badíne. Na cestovanie vytvoríme tabuľku jeho zdieľania. 

Môžeš sa prihlásiť do spevokolu a kapely, ak hráš na nejakom nástroji.

Môžeš sa prihlásiť, ak máš super nápad alebo skúsenosť – budeš mať presne 3 minúty…

 

Seminár - Identita muža a ženy

5 .1. 2024
Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o. v spolupráci s DKÚ BB diecézy, aj v novom roku organizuje odborné semináre, ktoré majú pomôcť zorientovať sa v témach v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
Cieľom prednášok je nadobudnúť nové, aktuálne vedomosti od odborníkov na danú oblasť.  
Semináre:
Január: Identita muža a ženy – Renata Ocilková, pedagogička (13.1.2024)
Február: Potrat a neželané tehotenstvo – Zuzana Straková, psychologička, Poradňa Alexis
Marec: Poznanie a prijatie svojho tela, Anna Siekelová, Centrum konkrétnej pomoci Femina
Apríl: Surogátne materstvo a umelé oplodnenie – Ján Viglaš – morálny teológ
Máj: Závislosti u mladých – psychiater
Jún: Vzťahová výchova  - psychologička
 
Najbližší seminár sa uskutoční v Diecéznom centre Jána Pavla II. -    13. 1. 2024 v sobotu o 13.30 hod.
Trvanie seminára sa predpokladá na cca 3 hodiny.
 
Na každý seminár je potrebné prihlásiť sa
na mailovej adrese projektpp@centrumfemina.sk
 
Môžete sa prihlásiť už dnes.
 
Tešíme sa na vašu účasť!
 
Plagát:
 
Pozvánka:

Internet a jeho hrozby

23. 11. 2023

Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o. v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Banskobystrickej diecézy, organizuje odborné semináre, ktoré majú pomôcť predovšetkým učiteľom náboženstva (katechétom a kňazom) a rodičom žiakov a študentov II. stupňa ZŠ a SŠ zorientovať sa v témach v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu, alebo teraz po novom v rámci sexuálnej a vzťahovej výchovy, ktorá už vo viacerých školách funguje.  Cieľom prednášok je nadobudnúť nové, aktuálne vedomosti od odborníkov na danú oblasť a spôsob ako danú tému odkomunikovať žiakom a študentom vo vyučovacom procese pre učiteľov na hodinách náboženstva a v domácom prostredí pre rodičov, v rodine.  

Témy: 

Október : Pornografia – Lívia Halmkan, Tlakový hrniec (14.10.)

 

November: Internet a jeho hrozby – Marek Madro, Ipečko (18.11.2023)

December: 

Predchádzanie sexuálneho zneužitia – Peter Jacko (9.12.)

Január: Identita muža a ženy – Renata Ocilková, pedagogička

Február: Potrat a neželané tehotenstvo – Zuzana Straková, psychologička, Poradňa Alexis

Marec: Poznanie a prijatie svojho tela, Anna Siekelová, Centrum konkrétnej pomoci Femina

Apríl: Surogátne materstvo a umelé oplodnenie – Ján Viglaš – morálny teológ

Máj: Závislosti u mladých – psychiater

Jún: Vzťahová výchova  - psychologička

Najbližší seminár sa uskutoční v Diecéznom centre Jána Pavla II. -   

9. 12. 2023 v sobotu o 13.30h. 

Trvanie seminára sa predpokladá na cca 3 hodiny.

Na každý seminár je potrebné prihlásiť sa

na mailovej adrese projektpp@centrumfemina.sk

Môžete sa prihlásiť už dnes.

Tešíme sa na vašu účasť.

Milión detí sa modlí ruženec

9. 10. 2023

Milión detí sa modlí ruženec

https://acninternational.org/millionchildrenpraying/sk/

O MODLITEBNEJ KAMPANI

Táto modlitebná iniciatíva má v prvom rade poukázať na to, že úprimná modlitba detí preniká ako šíp priamo do srdca milosrdného Boha. Prostredníctvom nej môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu v rodinách, medzi národmi a na celom svete!

AKO TO ZAČALO?

Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien raz prechádzalo okolo prícestnej kaplnky a uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec pred obrazom Panny Márie. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení." A o to ide aj v tejto kampani: o vieru v silu detskej a úprimnej modlitby. Ježiš nás predsa učí: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva" (Mt18, 3).

V posledných rokoch sa k tejto iniciatíve pripojili státisíce detí. Z celého sveta sme dostali množstvo krásnych svedectiev o detskej viere a radosti z modlitby, ktorá zanechala hlboký dojem a veľkú milosť aj v dospelých. Mnohí, ktorí pripravovali deti na túto modlitbu, zaradili ruženec do svojho každodenného života.

Prečo 18. októbra?
Október je v Cirkvi už tradične mesiacom modlitby posvätného ruženca. A 18. októbra slávime sviatok svätého Lukáša Evanjelistu, ktorý nám ako jediný z evanjelistov sprostredkoval udalosti z Ježišovho detstva a podľa tradície mal blízky vzťah k Panne Márii. Preto sa nám zdá tento termín mimoriadne vhodný.

PREČO SA ACN – POMOC TRPIACEJ CIRKVI ANGAŽUJE V TEJTO MODLITEBNEJ KAMPANI?

Poslaním našej nadácie nie je iba materiálne pomáhať, chceme byť v prvom rade aj spoločenstvom modlitby. Panna Mária vo Fatime povedala deťom Lucii, Franciscovi a Jacinte, aby sa modlili ruženec každý deň a tak vyprosili pokoj tomuto svetu. Pri každodennej práci ACN na projektoch vo viac ako 140 krajinách vidíme na vlastné oči hrozné prenasledovanie kresťanov, utrpenie ľudí v dôsledku vojny a terorizmu a biedu miliónov ľudí po celom svete. Iba Boh nám môže darovať skutočný pokoj a mier. My však s ním môžeme na jeho diele spolupracovať svojím úsilím, ale najmä prostredníctvom modlitby.

VÝZNAM MODLITBY RUŽENCA

Svätý Ján Pavol II. napísal o ruženci v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Zo svojej podstaty – ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj."

 

Veni Sancte

Dňa 28. 8. 2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnil metodický deň spojený so slávnostným Veni Sancte. Zúčastnilo sa na ňom 71 katechétov.

Po slávnostnej sv. omši sa prítomným venoval Don Luscoň a p. Siekelová - tu je záznam z prednášky a informačnej časti:

/documents/1367541/0/DS300294.WMA/c99e3cb2-2176-4fff-a488-ca5504760409

/documents/1367541/0/DS300295.WMA/bd7cd164-9abb-424a-8c3a-eb5e19c9c596

Fotografie z podujatia:

/documents/1367541/0/videoprezent%C3%A1cia+VENI+SANCTE.mp4/3261c8ab-f1b4-4f61-90f4-651ca05670ee

Prezentácia z prednášky:

/documents/1367541/0/Komunik%C3%A1cia.pdf/d3977429-48bb-49f2-a645-809e53564615

Informačný materiál:

/documents/1367541/0/MD+28_8_2023.pdf/91fa3e6e-1893-418d-a7fa-4bb89e491ee6

 

Veni Sancte

Pozývame Vás na úvodný metodicko-formačný deň, spojený so slávnostným Veni Sancte,   ktorý sa uskutoční

28. augusta 2023 (v pondelok) v Dome Xaver v Badíne

Program:

 8.30 –  9.30    Prezentácia účastníkov (vstupná hala)

 9.30 – 10.30   Veni Sancte – ThDr. Marián Bublinec, PhD. (kaplnka sv. Františka Xaverského)

10.30 – 10.45 Prestávka

aula:

10.45 – 11.30   Prednáška –„Médiá a mladý človek" - ThLic. Ing. Jozef Luscoň, PhD., SDB

11.30 – 11.45    Prestávka

11:45 – 12:30   Diskusia s prednášajúcim

12.30 – 12.45   Katecheticko-metodické informácie –  Mgr. Monika Skladaná

12.45 – 13.30   Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Metodický deň - Te Deum

25. 7. 2023

MD - Te Deum - 3. 7. 2023

Milí učitelia náboženskej výchovy, ktorí ste sa nemohli zúčastniť na poďakovaní za školský rok ponúkame Vám:

Základné informácie vo forme prezentácie:

/documents/1367541/0/MD+3_7_23.pptx/9abdec78-ddd9-4b14-8765-0b18271da4a7

Fotografie z podujatia:

/documents/1367541/0/videoprezent%C3%A1cia+TE+DEUM.mp4/e95df93f-5b83-4ba9-9a62-9436516f95df

Nahrávku prednášky:

/documents/1367541/0/DS300281.WMA/cce8c4f6-8fac-4909-9160-8461d27dd8d9

Prajeme Vám požehnané letné dníčky!

Zmena sídla

11. 7. 2023

Milí učitelia náboženstva, od 4. 7. 2023 sídlime opäť na Kapitulskej 21.

Korešpondenčná adresa zostáva: Námestie SNP 19.

Nájdete nás pri vstupe do budovy Diecézneho centra Jána Pavla II. - prvé dvere vľavo.

Príďte nás navštíviť!

 

Sprievodca školským rokom 2023/2024

25. 7. 2023

Sprievodca školským rokom 2023/2024

Link: 

https://www.minedu.sk/data/att/26476.pdf

 

 

 

Metodický deň spojený so slávnostným Te Deum

Pozývame Vás na záverečný metodicko-formačný deň,  spojený so slávnostným

Te Deum, ktorý bude v pondelok 3. júla 2023 v katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

Program:

v katedrále sv. Františka Xaverského:

10.00 – 11.00 Slávnostná svätá omša spojená s Te Deum – Mons. ThDr. Marián Chovanec, PhD. 

v Diecéznom centre sv. Jána Pavla II.:

11.00 – 11.15 Prezentácia účastníkov

11.15 – 12.00 Prednáška: „Za všetko ďakujte" - ThDr. Marián Bublinec, PhD.

12.00 – 13.00  Metodické pokyny k nasledujúcemu školskému roku, diskusia

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pôstna aktivitka - realizácia

6.4.2023

Pôstna aktivitka 

na SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach. Všetky žiačky prvého a druhého ročníka (117) sa zapojili do pôstnej aktivity. 

Ďakujeme šikovným  študentkám 1.C za inšpiráciu pre iných, ochotu a námahu pri tvorbe studne.

Tvorcom zo srdca ďakujeme - Ivane Kamenskej za materiály k pôstnej aktivite, Erike Lisanikovej za ich sprostredkovanie.

 (studňa je vytvorená z kartónu - vnútornú a vonkajšiu časť tvorí uhlíkom maľovaná skala) 

 

   

MD 27.2.2023

2.3.2023

27.2.2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnil metodicko-formačný deň pre učiteľov náboženstva. Zúčastnilo sa 61 učiteľov náboženskej výchovy.

Prítomní sa aktívne zúčastnili na sv. omši a neskôr si vypočuli prednášku na tému "Ako nevyhorieť" pod vedením ThDr. Mariána Bublinca, PhD. 

Zvukový záznam z prednášky:

/documents/1367541/0/DS300280.WMA/482dc522-f8a8-4e49-a09e-cff4e42d3e69

 

Metodicko - formačný deň v Badíne

Pozývame Vás na metodicko-formačný deň,

ktorý sa uskutoční

 

27. februára 2023 (v pondelok) v Dome Xaver v Badíne

 

Program:

 

 8.30 –  9.30     Prezentácia účastníkov (vstupná hala)

 9.30 – 10.30    Svätá omša – ThDr. Marián Bublinec, PhD. (kaplnka sv. Františka Xaverského)

10.30 – 10.45   Prestávka

rektorát:

10.45 – 11.30    Ako nevyhorieť  – ThDr. Marián Bublinec, PhD – 1.časť prednášky

11.30 – 11.45    Prestávka

11.45 – 12.30   Prednáška  2.časť

12.30 – 13.00  Záverečná diskusia

13.00 - stretnutie moderátorov BO

Tešíme sa na vašu účasť!

Týždeň Cirkvi pre mládež

28.11.2022

V dňoch 14. – 20. 11. 2022 sa deti pod vedením katechétov, kaplánov a kňazov vo viacerých farnostiach našej diecézy zapojili do aktivity:

"Týždeň Cirkvi pre mládež".

Motto: " Aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce" - prebuďme sa, lebo Cirkev má veľa čo povedať. 

Foto z Demandíc:

/documents/1367541/0/IMG_6164.JPEG/b76f41fb-c62f-4ffa-8578-45b6f88516b9?t=1669627079403

    

Slávnostné Veni Sancte

6. 9. 2022

Dňa 30.8.2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo stretnutie učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva pod názvom metodicko-formačný deň spojený so slávnostným Veni Sancte.

Po úvodnej prezentácii účastníkov sa v kaplnke sv. Františka Xaverského konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval ThDr. Marián Bublinec, PhD.  Počas svätej omše si účastníci vypočuli kázeň zameranú na prijatie Ducha Svätého, aby tak neodovzdávali len informácie o tom, kto je Ježiš. „Čo je v Bohu, to pozná iba Boží Duch." ThLic. Michal Mališ – slávnostný kazateľ.

Po krátkej prestávke sa účastníci oboznámili s biblickou mapou, ktorú si mohli neskôr zakúpiť. Prednáška otca Bublinca bola zameraná na 7 darov Ducha Svätého – „musíme pocítiť chuť Ducha Svätého, aby sme ho vedeli odovzdať", „ žiť v Duchu Svätom, vzývať ho, aby prišiel medzi nás".

  

Po krátkej prestávke katechéti pracovali v 16 skupinkách. Boli rozdelení podľa dekanátov, v ktorých pôsobia. Pracovali s témou: „Ovocie Ducha Svätého".  Po spracovaní témy ich  metodička Mgr. Monika Skladaná informovala o plánoch na nový školský rok a novinkách v školstve. Potom prezentovali spracovanie témy. Bola to jedinečná a pestrá prezentácia rôznych metodických prístupov a foriem.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívne zapojenie sa aj za účasť.

Veni Sancte

12.8.2022

Dňa 30.8.2022 sa o 8:00 v Dome Xaver v Badíne uskutoční Veni Sancte.

Všetci katechéti sú srdečne vítaní.

Duchovné cvičenia - sústredenie zo spirituality 2022

6.7.2022

 V dňoch 30.6. - 3.7. 2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnili duchovné cvičenia - stretnutie zo spirituality -  pre učiteľov náboženskej výchovy.

Téma duchovných cvičení - "Adam, kde si?".

Exercitátori: ThDr. Marián Bublinec, PhD., ThLic. Michal Mališ

 

Účastníci: 31 - 2 exercitátori, 26 katechétov, 2 laici, 1 metodik.

Ďakujeme exercitátorom za poučné a obohacujúce spracovanie témy z knihy Genezis.

Sme radi, že sme mohli spoločne načerpať z prameňa Božej lásky a uvedomiť si dôležitosť našej originality.

Nech nás Pán požehnáva, aby sme vytvárali spolupracujúce spoločenstvo.

Zasvätenie Panne Márii

24.2.2022

Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

https://www.cyrilometodiada.sk/zasvatenie-ruska-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie/

S úctou k naším starkým

S úctou k naším starkým

Pripravujeme zaujímavé odmeny s témou sv. Joachima a Anny. 

Termín odovzdania prác do 26.11.2021 na DKÚ BB.

Báseň pre Františka

Báseň pre Františka

termín odovzdania prác do 31.12.2021, odoslať na KPKC.

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fc2dd56945&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5230612031582667971&th=17ccabb8779ab3cf&view=att&disp=inline&realattid=17ccaba1e8cd3665dd1

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fc2dd56945&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r5230612031582667971&th=17ccabb8779ab3cf&view=att&disp=inline&realattid=17ccaba1e8c5895b1072

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fc2dd56945&attid=0.3&permmsgid=msg-a:r5230612031582667971&th=17ccabb8779ab3cf&view=att&disp=inline&realattid=17ccaba1e8c47ccf0213

Duchovné cvičenia

6.7.2021

30.6. - 3.7. 2021 sa uskutočnili duchovné cvičenia pre učiteľov náboženskej výchovy. Téma duchovných cvičení - "Aby som poznal Krista".

Exercitátor: ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Účastníci: exercitátor, 19 katechétov, 2 laici, 1 metodik.

Ďakujeme exercitátorovi za poučné a obohacujúce spracovanie témy. Sme radi, že sme mohli spoločne načerpať z prameňa Božieho milosrdenstva a spočinúť v náručí krásneho Pastiera. 

Foto:

/documents/1367541/0/DSC_0375.JPG/38f1ed83-6f58-4c92-8f76-c7160325c5ab?t=1626175049830

/documents/1367541/0/DSC_0377.JPG/a9d0f78c-b0d1-4f15-bf71-487d67d788eb?t=1626175062781

 

Rok rodiny

Rok rodiny a manželstva - Amoris laetitia

19. marec 2021 – jún 2022

 

 

Spoločne za dobrý život našich detí

Akademickí predstavitelia učiteľstva etickej výchovy a náboženskej výchovy prijali 8. marca 2021 na pôde Trnavskej univerzity vyhlásenie Spoločne za dobrý život našich detí. Jeho cieľom je posilnenie výchovno-vzdelávacej oblasti s názvom človek a hodnoty vo vzdelávacom systéme slovenských škôl. Informoval o tom hovorca Trnavskej univerzity Matúš Demko. 

https://kpkc.sk/wp-content/uploads/2021/03/Vyhlasenie-ETV-NBV_08.03.2021.pdf

 

Globálne ekumenické hnutie

Globálne ekumenické hnutie

Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien.V priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie. Dnes sa každý rok v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.

 

Ocenenie dobrovoľníkov

Druhé podujatie Dobrovoľník roka 2020 - odovzdávanie ceny Srdce na dlani pripravuje CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum spolu s platformou Dobrovoľníckych centier. Budúci štvrtok 11.marca o 18,00 budú ocenení výnimoční dobrovoľníci a dobrovoľníčky ako jednotlivci i kolektívy v 7 kategóriách. Na toto ocenenie bolo nominovaných 287 dobrovoľníkov a projektov, z ktorých 60 najsilnejších príbehov dobra postúpilo do finále. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Uplynulý rok nám ukázal, aké dôležité je navzájom si pomáhať. Veľmi nám záleží na tom, aby sa dobré skutky dobrovoľníkov dostali viac do povedomia a inšpirovali ďalších k pozitívnej zmene. Dobrovoľník roka 2020 má za cieľ zvýšenie statusu dobrovoľníctva a rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. 

Pôst

Koronakríza

 

Katolícki biskupi vyhlásili na najbližších osem piatkov prísny pôst

Dôrazný pôst, ako býva na Veľký piatok, má byť obetovaný za odvrátenie pandémie.Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie nového koronavírusu.Urobili tak na zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa konalo cez internet 26. a 27. októbra. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne Modlitbu za Slovensko (nájdeš ju v rubrike - Modlitby). Informovala o tom KBS. „Od 30. októbra až do 18. decembra, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok," uviedol predseda KBS Stanislav Zvolenský. To znamená, že sa veriaci majú zdržať mäsitých pokrmov, najesť sa dosýta len raz za deň s tým, že môžu ešte dvakrát zjesť menší pokrm. „Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst," poznamenal Zvolenský. Ako dodal, slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi. Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Dôležité info

Dôležitý oznam pre mamičky - učiteľky NV/N, ktoré sa vracajú z materských dovoleniek späť do škôl:

Prosíme Vás, aby ste nás e-mailom informovali o návrate do praxe, a tak sme Vás mohli opätovne zaradiť - pre posielanie informácií z DKÚ - do zoznamu Vášho dekanátu. Počas MD ste totiž v zozname "Učiteľky na MD" a aktuálne info z DKÚ Vám bežne neposielame. Ďakujeme!