MD 27.2.2023

2.3.2023

27.2.2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnil metodicko-formačný deň pre učiteľov náboženstva. Zúčastnilo sa 61 učiteľov náboženskej výchovy.

Prítomní sa aktívne zúčastnili na sv. omši a neskôr si vypočuli prednášku na tému "Ako nevyhorieť" pod vedením ThDr. Mariána Bublinca, PhD. 

Zvukový záznam z prednášky:

/documents/1367541/0/DS300280.WMA/482dc522-f8a8-4e49-a09e-cff4e42d3e69

 

Metodicko - formačný deň v Badíne

Pozývame Vás na metodicko-formačný deň,

ktorý sa uskutoční

 

27. februára 2023 (v pondelok) v Dome Xaver v Badíne

 

Program:

 

 8.30 –  9.30     Prezentácia účastníkov (vstupná hala)

 9.30 – 10.30    Svätá omša – ThDr. Marián Bublinec, PhD. (kaplnka sv. Františka Xaverského)

10.30 – 10.45   Prestávka

rektorát:

10.45 – 11.30    Ako nevyhorieť  – ThDr. Marián Bublinec, PhD – 1.časť prednášky

11.30 – 11.45    Prestávka

11.45 – 12.30   Prednáška  2.časť

12.30 – 13.00  Záverečná diskusia

13.00 - stretnutie moderátorov BO

Tešíme sa na vašu účasť!

Týždeň Cirkvi pre mládež

28.11.2022

V dňoch 14. – 20. 11. 2022 sa deti pod vedením katechétov, kaplánov a kňazov vo viacerých farnostiach našej diecézy zapojili do aktivity:

"Týždeň Cirkvi pre mládež".

Motto: " Aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce" - prebuďme sa, lebo Cirkev má veľa čo povedať. 

Foto z Demandíc:

/documents/1367541/0/IMG_6164.JPEG/b76f41fb-c62f-4ffa-8578-45b6f88516b9?t=1669627079403

    

Slávnostné Veni Sancte

6. 9. 2022

Dňa 30.8.2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo stretnutie učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva pod názvom metodicko-formačný deň spojený so slávnostným Veni Sancte.

Po úvodnej prezentácii účastníkov sa v kaplnke sv. Františka Xaverského konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval ThDr. Marián Bublinec, PhD.  Počas svätej omše si účastníci vypočuli kázeň zameranú na prijatie Ducha Svätého, aby tak neodovzdávali len informácie o tom, kto je Ježiš. „Čo je v Bohu, to pozná iba Boží Duch." ThLic. Michal Mališ – slávnostný kazateľ.

Po krátkej prestávke sa účastníci oboznámili s biblickou mapou, ktorú si mohli neskôr zakúpiť. Prednáška otca Bublinca bola zameraná na 7 darov Ducha Svätého – „musíme pocítiť chuť Ducha Svätého, aby sme ho vedeli odovzdať", „ žiť v Duchu Svätom, vzývať ho, aby prišiel medzi nás".

  

Po krátkej prestávke katechéti pracovali v 16 skupinkách. Boli rozdelení podľa dekanátov, v ktorých pôsobia. Pracovali s témou: „Ovocie Ducha Svätého".  Po spracovaní témy ich  metodička Mgr. Monika Skladaná informovala o plánoch na nový školský rok a novinkách v školstve. Potom prezentovali spracovanie témy. Bola to jedinečná a pestrá prezentácia rôznych metodických prístupov a foriem.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívne zapojenie sa aj za účasť.

Veni Sancte

12.8.2022

Dňa 30.8.2022 sa o 8:00 v Dome Xaver v Badíne uskutoční Veni Sancte.

Všetci katechéti sú srdečne vítaní.

Duchovné cvičenia - sústredenie zo spirituality 2022

6.7.2022

 V dňoch 30.6. - 3.7. 2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnili duchovné cvičenia - stretnutie zo spirituality -  pre učiteľov náboženskej výchovy.

Téma duchovných cvičení - "Adam, kde si?".

Exercitátori: ThDr. Marián Bublinec, PhD., ThLic. Michal Mališ

 

Účastníci: 31 - 2 exercitátori, 26 katechétov, 2 laici, 1 metodik.

Ďakujeme exercitátorom za poučné a obohacujúce spracovanie témy z knihy Genezis.

Sme radi, že sme mohli spoločne načerpať z prameňa Božej lásky a uvedomiť si dôležitosť našej originality.

Nech nás Pán požehnáva, aby sme vytvárali spolupracujúce spoločenstvo.

Zasvätenie Panne Márii

24.2.2022

Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

https://www.cyrilometodiada.sk/zasvatenie-ruska-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie/

S úctou k naším starkým

S úctou k naším starkým

Pripravujeme zaujímavé odmeny s témou sv. Joachima a Anny. 

Termín odovzdania prác do 26.11.2021 na DKÚ BB.

Báseň pre Františka

Báseň pre Františka

termín odovzdania prác do 31.12.2021, odoslať na KPKC.

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fc2dd56945&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5230612031582667971&th=17ccabb8779ab3cf&view=att&disp=inline&realattid=17ccaba1e8cd3665dd1

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fc2dd56945&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r5230612031582667971&th=17ccabb8779ab3cf&view=att&disp=inline&realattid=17ccaba1e8c5895b1072

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fc2dd56945&attid=0.3&permmsgid=msg-a:r5230612031582667971&th=17ccabb8779ab3cf&view=att&disp=inline&realattid=17ccaba1e8c47ccf0213

Duchovné cvičenia

6.7.2021

30.6. - 3.7. 2021 sa uskutočnili duchovné cvičenia pre učiteľov náboženskej výchovy. Téma duchovných cvičení - "Aby som poznal Krista".

Exercitátor: ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Účastníci: exercitátor, 19 katechétov, 2 laici, 1 metodik.

Ďakujeme exercitátorovi za poučné a obohacujúce spracovanie témy. Sme radi, že sme mohli spoločne načerpať z prameňa Božieho milosrdenstva a spočinúť v náručí krásneho Pastiera. 

Foto:

/documents/1367541/0/DSC_0375.JPG/38f1ed83-6f58-4c92-8f76-c7160325c5ab?t=1626175049830

/documents/1367541/0/DSC_0377.JPG/a9d0f78c-b0d1-4f15-bf71-487d67d788eb?t=1626175062781

 

Rok rodiny

Rok rodiny a manželstva - Amoris laetitia

19. marec 2021 – jún 2022

 

 

Spoločne za dobrý život našich detí

Akademickí predstavitelia učiteľstva etickej výchovy a náboženskej výchovy prijali 8. marca 2021 na pôde Trnavskej univerzity vyhlásenie Spoločne za dobrý život našich detí. Jeho cieľom je posilnenie výchovno-vzdelávacej oblasti s názvom človek a hodnoty vo vzdelávacom systéme slovenských škôl. Informoval o tom hovorca Trnavskej univerzity Matúš Demko. 

https://kpkc.sk/wp-content/uploads/2021/03/Vyhlasenie-ETV-NBV_08.03.2021.pdf

 

Globálne ekumenické hnutie

Globálne ekumenické hnutie

Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien.V priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie. Dnes sa každý rok v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.

 

Ocenenie dobrovoľníkov

Druhé podujatie Dobrovoľník roka 2020 - odovzdávanie ceny Srdce na dlani pripravuje CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum spolu s platformou Dobrovoľníckych centier. Budúci štvrtok 11.marca o 18,00 budú ocenení výnimoční dobrovoľníci a dobrovoľníčky ako jednotlivci i kolektívy v 7 kategóriách. Na toto ocenenie bolo nominovaných 287 dobrovoľníkov a projektov, z ktorých 60 najsilnejších príbehov dobra postúpilo do finále. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Uplynulý rok nám ukázal, aké dôležité je navzájom si pomáhať. Veľmi nám záleží na tom, aby sa dobré skutky dobrovoľníkov dostali viac do povedomia a inšpirovali ďalších k pozitívnej zmene. Dobrovoľník roka 2020 má za cieľ zvýšenie statusu dobrovoľníctva a rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. 

Pôst

Koronakríza

 

Katolícki biskupi vyhlásili na najbližších osem piatkov prísny pôst

Dôrazný pôst, ako býva na Veľký piatok, má byť obetovaný za odvrátenie pandémie.Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie nového koronavírusu.Urobili tak na zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa konalo cez internet 26. a 27. októbra. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne Modlitbu za Slovensko (nájdeš ju v rubrike - Modlitby). Informovala o tom KBS. „Od 30. októbra až do 18. decembra, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok," uviedol predseda KBS Stanislav Zvolenský. To znamená, že sa veriaci majú zdržať mäsitých pokrmov, najesť sa dosýta len raz za deň s tým, že môžu ešte dvakrát zjesť menší pokrm. „Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst," poznamenal Zvolenský. Ako dodal, slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi. Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Dôležité info

Dôležitý oznam pre mamičky - učiteľky NV/N, ktoré sa vracajú z materských dovoleniek späť do škôl:

Prosíme Vás, aby ste nás e-mailom informovali o návrate do praxe, a tak sme Vás mohli opätovne zaradiť - pre posielanie informácií z DKÚ - do zoznamu Vášho dekanátu. Počas MD ste totiž v zozname "Učiteľky na MD" a aktuálne info z DKÚ Vám bežne neposielame. Ďakujeme!