Psychológia a viera

20.1.2022
Semestrálne vzdelávanie psychológia a viera – psychologické večery
Centrum psychologických služieb v Považskej Bystrici otvára nový projekt
zameraný na osvetu v oblasti viery a psychológie: ide o semestrálne
vzdelávanie Psychológia a viera s podtitulom Pastorálna psychológia pre 21. storočie. Organizátori chcú podať pomocnú ruku tým, ktorí sa často stretávajú s problémami a ťažkosťami iných ľudí. Chcú, aby aspoň v základe vedeli rozlíšiť psycho-somatické a duchovné ťažkosti utrápených. Hlavným cieľom je aplikovať získané poznatky priamo do pastoračnej praxe.
Preto sú prednášky primárne zamerané pre kňazov, rehoľníkov, zasvätených, ale aj laikov, ktorí pracujú s ľuďmi či pomáhajú pri pastoračných aktivitách. Prednášky budú realizované budú on-line formou vo štvrtky o 19.00 hod. v rozsahu dvoch hodín. Cena kurzu je 69.- €. Prihlásiť sa možno aj formou on-line formulára, stránka: psychologicke vecery.sk
 

Veda a viera - Betlehemská hviezda

Lockdown

Lockdown vrhá deti do rúk mafie a závislostí

Taliansko. Uzavretie škôl vyvolá nezvratné škody v živote miliónov mladých Talianov - varuje predstaviteľka talianskych rehoľných spoločenstiev angažovaných v školstve. Po skúsenostiach z jarného Lockdownu sestra Anna Monia Alfieri nešetrí ostrými slovami. Upieranie prezenčnej výučby vrhá mladých ľudí do rúk mafie a závislostí. Prizeráme sa na vytváranie generácie bez perspektív, ktorá bude nútená splácať dlhy vytvárané dnešnou vládou.

Včerajší (4.11.2020) dekrét vyhlásený talianskym premiérom Giuseppem Conte nariaďuje gymnaziálnu a univerzitnú výučbu dištančnou formou. V krajoch s vyšším výskytom koronavírusu zostávajú doma tiež žiaci druhého stupňa základnej školy (od 7. triedy). Sestra Alfieri v rozhovore s Vatikánskym rozhlasom pripomína, že predstavitelia vzdelávacích inštitúcií odrádzali vládu od zatvárania škôl. Skúsenosť jarného Lockdownu totiž preukázala, že výučba na diaľku sa úplne neosvedčila v nižších spoločenských vrstvách.

"Podľa nášho názoru predstavujú opatrenia predvídané v novom dekréte vážne ohrozenie. Bolo možné a potrebné im predísť. Už jarné dištančné vyučovanie vyvolalo veľmi vážne problémy. 1,6 miliónov žiakov nemalo k vyučovaniu prístup. To sú fakty. Ide o študentov z najchudobnejších rodín, z najviac ohrozeného prostredia. 300 tisíc žiakov s postihnutím sa dostalo do úplnej izolácie. Pre nich a ich rodiny mal Lockdown veľmi vážne dôsledky. Vo chvíli, keď bola škola zatvorená, pre mnoho žiakov sa ponúkala jediná alternatíva - mafia, ktorá sa dokázala zaoberať našou mládežou. Taká je realita. Značná časť žiakov stratí celý rok výučby. Dištančné vyučovanie delí našu spoločnosť na dve časti. Prehlbuje rozdiely v spoločnosti. V talianskom školstve sa prejavovali vážne nerovnosti už pred vyhlásením pandémie, ale Covid-19 ich ešte viac prehĺbil. 200 dní sme naliehali na vládu, aby sa nevracala k výučbe na diaľku, navrhovali sme celý rad alternatívnych riešení, " hovorí sestra Anna Monia Alfieri a vypočítava najväčšie škody, ktoré utrpí táto generácia mladých ľudí: "Izolovanosť ich okráda o schopnosť dozrievať k dospelým vzťahom, vytvárame nenahraditeľnú kultúrnu medzeru a do tretice, neponúkame im perspektívu. Je potrebná vízia a tú možno ponúknuť jedine ak dôjde k súčinnosti medzi vládou, parlamentom a regiónmi.

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31881

Ako prežiť Dušičky viac v spojení s Bohom a s prírodou? - webminár 30.10. o 18.00

Viacerí si možno kladieme otázku ako prežiť "Dušičky" tento rok? V snahe povzbudiť vás a priniesť  aj trochu iný  a nový pohľad sme v rámci iniciatívy Kresťan na vidieku pripravili  inšpiratívny online webinár už tento piatok 30. októbra o 18.00. Spolu s katolíckym kňazom Jurajom Juricom a Monikou Suchánskou budeme hľadať odpovede na otázku Ako prežiť Dušičky viac v spojení s Bohom a s prírodou?