Súťaž pomaly končí

28.11.2022

Súťaž: "Vidieť chudobných okolo seba" vrcholí. Termín odovzdania prác je do 30.11.2022.

Vidieť chudobných okolo seba

6.7.2022

Diecézny katechetický úrad banskobystrickej diecézy vyhlasuje celodiecéznu výtvarnú súťaž pod názvom

„Vidieť chudobných okolo seba".

Propozície: /documents/1367541/0/Propoz%C3%ADcie+Vidie%C5%A5%20chudobn%C3%BDch+okolo+seba.docx/d311babb-c587-46f2-b4de-0e83fccdcc50

Súťaž je zameraná na výtvarné spracovanie témy: „Chudoba".

Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania úcty a pozornosti voči chudobným ľuďom.

 

CIEĽ SÚŤAŽE:

Rozvíjať povedomie úcty a pozornosti voči chudobným a bezbranným ľuďom

TERMÍN REALIZÁCIE:

september  – november 2022

MIESTO A TERMÍN ODOVZDANIA PRÁC:

Výsledkové listiny za školu a práce umiestnené na prvých troch miestach

(na každom mieste môže byť umiestnená iba jedna práca) z každej kategórie s označením

„VIDIEŤ CHUDOBNÝCH OKOLO SEBA"

 odoslať na adresu:

DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZY,

NÁMESTIE SNP 19, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA

DO 30.11.2022.

TECHNIKY VÝTVARNÝCH PRÁC:

Plošné výtvarné formy: kresba, maľba, grafika, práca s materiálom a kombinácie uvedených výtvarných techník. Možnosť využitia tradičných a netradičných výtvarných techník, či postupov v rámci spomenutých plošných výtvarných foriem. Nízky reliéf vytvorený prácou s materiálom je akceptovaný v podobe techniky koláže, lepenia, vrstvenia papiera.

 

AUTOR PRÁCE: Jednotlivec (nie kolektív).

 

FORMÁT PRÁC: Originálny formát výkresov A4.

VIZITKA: Každé výtvarné dielo musí obsahovať vizitku autora - formulár na označenie práce zapojenej do súťaže (príloha č. 1), v ktorom budú kompletne vypísane všetky požadované údaje paličkovým písmom.

Školské kolo je potrebné realizovať do 07. 11. 2022 (odporúčaný termín).