Odmeny a sponzori

2.2.2022

Odmeny a ceny do súťaže "S úctou k naším starkým" zabezpečili:

Biskupský úrad Banská Bystrica

Diecézny katechetický úrad Banská Bystrica

Podporili nás:

Vydavateľstvo Klett s. r. o.

Rosa - predaj náboženskej literatúry

Ocenené práce - literárne - poézia

Literárne práce - poézia

II.kategória - 5. ročník - 1.m. - Frederik Fülöp:

II.kategória - 5. ročník - 2.m. - Barborka Krahulcová:

II.kategória - 4. ročník - 2.m. - Jozef Baroš:

II.kategória - 5. ročník - 3.m. - Samuel Pirník :

II.kategória - 5. ročník - Cena poroty - Katarína Mesárová:

III.kategória - 7. ročník - 1.m. - Adam Bartko:

III.kategória - 7. ročník - 2.m. -  Viktor Hrabina:

III.kategória - 7. ročník - 2.m. -  Lívia Pavlíková:

III.kategória - 6. ročník - 3.m. -  Romana Beňová:

III.kategória - 7. ročník - 3.m. -  Miroslava Boldišová:

III.kategória - 6. ročník - Cena poroty -  Klára Kamenská:

III.kategória - 7. ročník - Cena poroty -  Simona Sedliaková: