Duchovné cvičenia

6.7.2021

30.6. - 3.7. 2021 sa uskutočnili duchovné cvičenia pre učiteľov náboženskej výchovy. Téma duchovných cvičení - "Aby som poznal Krista".

Exercitátor: ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Účastníci: exercitátor, 19 katechétov, 2 laici, 1 metodik.

Ďakujeme exercitátorovi za poučné a obohacujúce spracovanie témy. Sme radi, že sme mohli spoločne načerpať z prameňa Božieho milosrdenstva a spočinúť v náručí krásneho Pastiera. 

Foto:

/documents/1367541/0/DSC_0375.JPG/38f1ed83-6f58-4c92-8f76-c7160325c5ab?t=1626175049830

/documents/1367541/0/DSC_0377.JPG/a9d0f78c-b0d1-4f15-bf71-487d67d788eb?t=1626175062781

 

Rok rodiny

Rok rodiny a manželstva - Amoris laetitia

19. marec 2021 – jún 2022

 

 

Spoločne za dobrý život našich detí

Akademickí predstavitelia učiteľstva etickej výchovy a náboženskej výchovy prijali 8. marca 2021 na pôde Trnavskej univerzity vyhlásenie Spoločne za dobrý život našich detí. Jeho cieľom je posilnenie výchovno-vzdelávacej oblasti s názvom človek a hodnoty vo vzdelávacom systéme slovenských škôl. Informoval o tom hovorca Trnavskej univerzity Matúš Demko. 

https://kpkc.sk/wp-content/uploads/2021/03/Vyhlasenie-ETV-NBV_08.03.2021.pdf

 

Globálne ekumenické hnutie

Globálne ekumenické hnutie

Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien.V priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie. Dnes sa každý rok v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.

 

Ocenenie dobrovoľníkov

Druhé podujatie Dobrovoľník roka 2020 - odovzdávanie ceny Srdce na dlani pripravuje CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum spolu s platformou Dobrovoľníckych centier. Budúci štvrtok 11.marca o 18,00 budú ocenení výnimoční dobrovoľníci a dobrovoľníčky ako jednotlivci i kolektívy v 7 kategóriách. Na toto ocenenie bolo nominovaných 287 dobrovoľníkov a projektov, z ktorých 60 najsilnejších príbehov dobra postúpilo do finále. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Uplynulý rok nám ukázal, aké dôležité je navzájom si pomáhať. Veľmi nám záleží na tom, aby sa dobré skutky dobrovoľníkov dostali viac do povedomia a inšpirovali ďalších k pozitívnej zmene. Dobrovoľník roka 2020 má za cieľ zvýšenie statusu dobrovoľníctva a rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. 

Pôst

Koronakríza

 

Katolícki biskupi vyhlásili na najbližších osem piatkov prísny pôst

Dôrazný pôst, ako býva na Veľký piatok, má byť obetovaný za odvrátenie pandémie.Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie nového koronavírusu.Urobili tak na zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa konalo cez internet 26. a 27. októbra. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne Modlitbu za Slovensko (nájdeš ju v rubrike - Modlitby). Informovala o tom KBS. „Od 30. októbra až do 18. decembra, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok," uviedol predseda KBS Stanislav Zvolenský. To znamená, že sa veriaci majú zdržať mäsitých pokrmov, najesť sa dosýta len raz za deň s tým, že môžu ešte dvakrát zjesť menší pokrm. „Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst," poznamenal Zvolenský. Ako dodal, slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi. Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Dôležité info

Dôležitý oznam pre mamičky - učiteľky NV/N, ktoré sa vracajú z materských dovoleniek späť do škôl:

Prosíme Vás, aby ste nás e-mailom informovali o návrate do praxe, a tak sme Vás mohli opätovne zaradiť - pre posielanie informácií z DKÚ - do zoznamu Vášho dekanátu. Počas MD ste totiž v zozname "Učiteľky na MD" a aktuálne info z DKÚ Vám bežne neposielame. Ďakujeme!