Noemova archa

9.12.2021

Na Základnej škole J. J. Thurzu v Detve sa už niekoľko rokov realizuje projekt "Noemova archa". Je určený pre žiakov 4.ročníka. Ide teda o ročníkový projekt, ktorý sa uskutočňuje na prelome mesiacov október/november. 

Sú do neho zapojení aj členovia rodiny žiaka, "spolupracuje celá rodina".

Nasleduje výstava lodí vo vestibule školy pre žiakov a zamestnancov školy a pre rodičov a hlasovanie.

V tomto školskom roku získala najviac hlasov táto archa:

Ďakujeme veľmi pekne za inšpiratívny projekt a želáme veľa tvorivých nápadov do budúcnosti.