Metodické príručky

Milí priatelia, vyučujúci náboženskej výchovy. Darujeme vám metodické príručky a pracovné zošity.

Na sklade máme:

MP pre SŠ - 1. roč.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0907 838 413 

Metodické príručky

MP pre základné a stredné školy

Metodické príručky katolíckeho náboženstva 1.-9.ZŠ a 1.-2. SŠ

 

MP pre  špeciálne školy

Metodické príručky katolíckeho náboženstva pre špeciálne ZŠ

 

MP pre materské školy

Metodická príručka pre MŠ