Vianočné priania - ZŠ A. Kmeťa Levice

Vianočné prianie - DKÚ

22.12.2022

Vianočné prianie 

Lk 2,11: „ lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán."

 

Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok

vám praje kolektív

Diecézneho katechetického úradu

v Banskej Bystrici