Kontakty

Adresa:

Diecézny katechetický úrad BB diecézy 

(skratka DKÚ BB)

sídlo:

Kapitulská 21 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA

korešpondenčná adresa: 

Námestie SNP 19 

975 90 BANSKÁ BYSTRICA


Služba učiteľom NBv kancelárii DKÚ:

v pondelok od 9:00 - 12:30, 13:00 - 17:30

v utorok - piatok od 9:00 - 12:30, 13:00 - 15:30 

počas pracovných dní na doleuvedenom telefónnom čísle,  prípadne prostredníctvom emailu:

Tel.: 0907/838 413

E-mail: kerygma.bb@gmail.com

Web: www: http://dku.bbdieceza.sk/


Riaditeľ: 

ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Metodik a výkonný tajomník: 

Mgr. Monika Skladaná