Kontakty

Adresa:

Diecézny katechetický úrad BB diecézy 

(skratka DKÚ BB)

sídlo:

Kapitulská 21 

korešpondenčná adresa: 

Námestie SNP 19 

975 90 BANSKÁ BYSTRICA


Služba učiteľom NBV

od 7:30 do 16:00 počas pracovných dní v kancelárii DKÚ, na doleuvedenom telefónnom čísle,  prostredníctvom emailu 

Tel.: 0907/838 413


E-mail: kerygma.bb@gmail.com
www: http://dku.bbdieceza.sk/

Riaditeľ: 

ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Metodik: 

Mgr. Monika Skladaná