Zástupcovia

Kontakt na zástupcu svojho dekanátu nájdete v aktualizovanom ZOZNAME (z 5. 9. 2013)

Prosíme Dekanát Banská Štiavnica, aby nám nahlásil svojho zástupcu!