Blogy

« Späť

Adoptuj si trubku

Adoptuj si trubku

Pomôžme, ak môžme...

Yaddaldoddi

Dedina Yaddaladoddi je krásna odľahlá dedinka vzdialená od väčších miest. Vedú do nej len veľmi nekvalitné  cesty a tak  pôsobí, ako keby sa v nej zastavil čas. Yaddaladoddi sa nachádza na juhu Indie. Žije v nej približne 5 000 obyvateľov. Veľa obyvateľov tejto dediny patrí do kasty „nedotknuteľných“, čiže do tej najnižšej kasty, ktorá je zaznávaná, diskriminovaná a marginalizovaná.

Yaddaldoddi a voda

V oblasti, kde sa Yaddaladoddi nachádza, existujú dva rôzne zdroje vody, a to voda povrchová a voda spodná (podzemná). Povrchová voda je vzhľadom na globálne otepľovanie a klimatické zmeny menej spoľahlivá a preto sa väčšia pozornosť venuje spodnej vode. Indii patrí prvé miesto na svete v počte studní, pričom 60% vody z viac ako 2 miliónov studní sa používa na zavlažovanie.  V poľnohospodárstve je efektívnejšie používanie  spodnej vody. Lacnejšie pumpy a elektrická energia už zmenili životy mnohých roľníkov, no spodná voda je obmedzená, kvôli nedostatku zrážok ,veľké množstvo studní vysychá. V mnohých  prípadoch nie je spodná voda zo studne nezávadná a kvôli kontaminácii sú prenášané vodou nielen bežné choroby, ale aj parazitické ochorenia.

Kontaminovaná voda stojí ľudské životy

Najzávažnejším problémom, s ktorým sa musia dedinčania denno-denne boriť, je kontaminácia  jediného zdroja pitnej vody. Dedinčania sú ale nútení túto vodu piť, lebo žiadny iný zdroj pitnej vody nemajú.  Pijú tým pádom vodu zo studne, ktorá je nadmieru slaná a nie je zdravá pre ľudský organizmus. Ani voda nachádzajúca sa hlbšie v zemi nie je nezávadná. Pitie kontaminovanej vody spôsobuje časté ochorenia, obzvlášť parazitické, ktorých sa dá len ťažko zbaviť. Tie sú sprevádzané hnačkami a zvracaním, anémiou a inými ochoreniami, ktoré v konečnom dôsledku vedú k predčasným úmrtiam, najmä u detí. Viacero detí z nášho programu podpory vzdelávania pochádza z tejto dediny, čiže aj deti, ktoré idú domov na prázdniny, musia piť nebezpečnú kontaminovanú vodu.

Dedinčania chodia denne peši 6 km pre vodu, ktorú prinášajú v umelohmotných nádobách.

Aby ľudia v Yaddaldoddi predišli ochoreniam, musia denne chodiť peši 6 km k rieke pre vodu. A samozrejme ďalších 6 km naspäť peši s plnými nádobami vody z rieky, ktorá je bezpečná na pitie. Väčšinou sú to deti alebo ženy, ktoré musia túto úlohu vykonávať.

Riešenie

Rozumným riešením by bolo vodovodné potrubie, ktorým by sa voda privádzala z rieky vzdialenej 6 km od dediny, pričom by sa voda do dediny čerpala pumpou. Je jasné, že vodovodné potrubie by malo veľmi pozitívny dopad na obyvateľov celej dediny. A deti by namiesto chodenia pre vodu, mohli chodiť do školy... Vzhľadom na minimálne pracovné možnosti v danej oblasti nemajú ale dedinčania financie na kúpu vodovodného potrubia a pumpy do dediny. S radosťou by však vykonali všetky nevyhnutné kopacie a pomocné práce potrebné na osadenie vodovodného potrubia.

Keď sa nám podarí zohnať financie na vodovodné potrubie do Yaddaladoddi, budú môcť aj ľudia z okolitých dedín chodiť pre vodu, ktorá je nezávadná, čiže sa tým pomôže väčšiemu počtu ľudí.

Páter Eric Mathias, SJ, zakladateľ misie v Manvi, pod ktorú spadá aj dedina Yaddaladoddi, na základe svojho prieskumu zistil, že na zavedenie vodovodného potrubia od rieky do Yaddaladoddi je treba 960 PVC trubiek (častí potrubia) s priemerom cca 15 cm a pumpu o sile 20 koní. Cena jednej trubky je 1 300 rupií (1 euro = 65 rupií), čiže približne 20 eur. Pumpa stojí 75 000 rupií, čo je približne 1 154 eur. Celkovo je teda treba 19 200 eur na trubky a 1 154 eur na pumpu, čiže na celý projekt je potrebné 20 354 eur.

Aj málo pomôže

Týmto by som Vás chcela poprosiť o pomoc. Už sa nám podarilo vyzbierať 8 032 eur, no ešte chýba 12 322 eur. Ak sa Vám nedá pomôcť väčšou sumou, môžete si „adoptovať“ 1 alebo 2 trubky, ale ak sa Vám nedá prispieť ani takou sumou, aj menšia suma pomôže, veď aj oceán sa skladá z malých kvapiek... A verím, že tak sa nám postupne podarí zohnať všetky potrebné peniaze. Prosím, oslovte aj svojich známych, aby si „adoptovali trubku“, a aby sme tak zhromaždili sumu potrebnú na zapojenie vodovodného potrubia do Yaddaladoddi. Spolu to dokážeme.

Vaše príspevky môžete posielať na účet občianskeho združenia Cesta domov:

Názov účtu:            Cesta domov

Číslo účtu:     2952856753/0200

Mena:                      EUR

Názov banky:         VÚB banka

Adresa banky:        Mlynské Nivy 3, 829 90 Bratislava

IBAN:                     SK9302000000002952856753

SWIFT-ový kód:    SUBASKBX

Nezabudnite, prosím, uviesť variabilný symbol  0777.

 

Čím skôr sa nám podarí peniaze vyzbierať, tým skôr umožníme týmto ľuďom prístup k zdravej pitnej vode, ktorá je pre nás taká samozrejmá.

Autor výzvy: Lenka Rábarová