Naši partneri

Biblickú olympiádu

a výtvarnú súťaž "Biblia očami detí a mládeže"

v šk. roku 2017/18 podporili:

Mliekareň Koliba a.s. Hriňová

 

*

 

*

 

*

STUDIO

 

*

Senoble - Zvolensky

 

*

dp. Ján Bednár, RC, FARNOSŤ, LEVICE

*

dp. Jozef Novák, RC, FARNOSŤ  ČEBOVCE

*

P R E D A J Ň A   R O S A - Ľubomír Lukáč

B A N S K Á  B Y S T R I C A

 

*

M E S T O   Z V O L E N

 

*

M E S T O   P R I E V I D Z A

 

*

M E S T O   Ž A R N O V I C A

 

*

M E S T O   N O V Á   B A Ň A

 

      

      a ďalší Bohu známi dobrodincovia

 

Ď A K U J E M E !

Knihy na BO 2017/18

STARÝ ZÁKON: Genezis 12 - 50 (Súťažiacim sa odporúča, aby si prečítali aj Gn 11, 27 - 32)

NOVÝ ZÁKON:   Evanjelium podľa Marka

Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

Propozície súťaže, ktorých súčasťou je aj prihláška si môžete stiahnuť TU alebo si ich vyhľadajte v e-maili, ktorý sme Vám zaslali 19. 9. 2017.

Knihy k štúdiu a ďalšie materiály:

​Kritériá k scénkam (budú až od diecézneho kola):