Naši partneri

Biblickú olympiádu

a výtvarnú súťaž "Biblia očami detí a mládeže"

v šk. roku 2017/18 podporili:

Mliekareň Koliba a.s. Hriňová

 

*

 

*

 

*

STUDIO

 

*

Senoble - Zvolensky

 

*

dp. Ján Bednár, RC, FARNOSŤ, LEVICE

*

dp. Jozef Novák, RC, FARNOSŤ  ČEBOVCE

*

P R E D A J Ň A   R O S A - Ľubomír Lukáč

B A N S K Á  B Y S T R I C A

 

*

M E S T O   Z V O L E N

 

*

M E S T O   P R I E V I D Z A

 

*

M E S T O   Ž A R N O V I C A

 

*

M E S T O   N O V Á   B A Ň A

 

      

      a ďalší Bohu známi dobrodincovia

 

Ď A K U J E M E !

Knihy na BO 2017/18

STARÝ ZÁKON: Kniha RútPrvá kniha kráľov

NOVÝ ZÁKON:   Evanjelium podľa Matúša

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

Propozície súťaže, ktorých súčasťou je aj prihláška, si budete môcť stiahnuť v dohľadnej dobe.

Knihy k štúdiu a ďalšie materiály:

​Kritériá k scénkam (budú až od diecézneho kola):