Naši partneri

Biblickú olympiádu

a výtvarnú súťaž "Biblia očami detí a mládeže"

v šk. roku 2016/17 podporili:

Mliekareň Koliba a.s. Hriňová

 

 

Zaex

 

 

Brusnianka

 

Senoble - Zvolensky

 

 

 

Rema - Hudec

 

      

       Mediálny partner:

 

 

a ďalší Bohu známi dobrodincovia

 

Ď A K U J E M E !

Knihy na BO 2017/18

STARÝ ZÁKON: Genezis 12 - 50 (Súťažiacim sa odporúča, aby si prečítali aj Gn 11, 27 - 32)

NOVÝ ZÁKON:   Evanjelium podľa Marka

Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

Propozície súťaže, ktorých súčasťou je aj prihláška si môžete stiahnuť TU alebo si ich vyhľadajte v e-maili, ktorý sme Vám zaslali 19. 9. 2017.

Knihy k štúdiu a ďalšie materiály:

​Kritériá k scénkam (budú až od diecézneho kola):