Cenník MP

Cenník dostupných metodických príručiek (od 1. 1. 2018) Ceny sú uvedené v eurách.

 MP ZŠ  MP SŠ  MP ŠZŠ

  1. roč.    7,50

  1. roč.  8,50

  1. roč.  24,-

  2. roč.    8,50

 _

  2. roč.  25,-

  3. roč.  15,-

 
 

 

 

_

  4. roč.  15,-

_

  7. roč.  14,-

_

  9. roč.  15,-

  _

Metodické príručky pre 5., 6. a 8. ročník ZŠ, 2. roč. SŠ a pre MŠ sú vypredané.

Metodické príručky

MP pre základné a stredné školy

Metodické príručky katolíckeho náboženstva 1.-9.ZŠ a 1.-2. SŠ

 

MP pre  špeciálne školy

Metodické príručky katolíckeho náboženstva pre špeciálne ZŠ

 

MP pre materské školy

Metodická príručka pre MŠ