BO - termíny v BB diecéze

Záväzné termíny kôl Biblickej olympiády v BB diecéze:

Dekanátne (okresné) kolá:

ZŠ - utorok 24. marca 2020

SŠ - štvrtok 26. marca 2020

UPOZORNENIE: V našej diecéze nebude v dekanátnych kolách scénka.

V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.

 

Diecézne (krajské) kolá:

ZŠ - v utorok 21. apríla 2020  

SŠ - v stredu 22. apríla 2020  

V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.

Celoštátne kolo bude 13. - 14. mája 2020. 

Knihy BO 2019/20

Starý zákon: Exodus (1. - 24. kapitola) Jonáš

Nový zákon: Evanjelium podľa Jána

Nosná téma: Z tmy do svetla

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

nové: 

Komentáre k biblickým knihám od prof. Františka Trstenského si môžete stiahnuť TU. (aktualizované 29. 1. 2020)

Propozície BO 2019/20

nové 

Aktuálne propozície Biblickej olympiády si môžete stiahnuť TU

Prihlásení BO

Zoznam škôl, ktoré postupujú do dekanátnych kôl Biblickej olympiády v šk. roku 2019/20. Prihlasovanie skončilo.

Formulár registrácie do dekanátneho kola) treba doručiť na DKÚ do 7. februára 2020. Iba tak bude splnená podmienka postupu do dekanátnych (okresných) kôl.

Skratka PoDK = Postup do dekanátneho kola.

Pozn. Dobrou správou je, že keďže BO je službou školám, nie je potrebné vyplňovať súhlasy zákonných zástupcov. Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou propozícií.

Dekanát Zodpovedná  osoba     PoDK    Kateg.
B.Bystrica-Katedrála sv. F.X.      
ZŠ Spojová, Banská Bystrica Beáta Slamová áno 1.
ZŠ Golianova, Banská Bystrica Emília Vojtková áno 1.
ZŠ, Moskovská, Banská Bystrica Mária Flimelová áno 1.
Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica Katarína Ďurišková áno 2.
Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica Marcel Bakoš áno 2.
ZŠ s MŠ Radvanská, Banská Bystrica Viera Slezáková áno 1.
KGŠM Banská Bystrica Erika Lišaníková áno / áno 1. a 2.
ZŠ s MŠ Badín Alena Luptáková áno 1.
       
B.Bystrica-mesto      
Stredná zdravotnícka škola, B. Bystrica Anna Fodorová áno 2.
ZŠ SSV, Banská Bystrica Emília Vojtková áno 1.
ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica Mária Flimelová áno 1.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica Mária Flimelová áno 1.
SOŠ, Pod Bánošom, Banská Bystrica Emília Klocháňová áno 2.
ZŠ Š. Moysesa, Banská Bystrica Agáta Brunnerová áno 1.
Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica Marián Juhaniak nie 2.
SOŠ informačných technológií, Banská Bystrica Marián Juhaniak nie 2.
Stredná športová škola, Banská Bystrica Eva Knéslová áno / áno 1. a 2.
       
Banská Štiavnica      
KSŠ sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica Matej Solivarský áno 1.
Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica Matej Solivarský nie 2.
ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnické Bane Zlatica Slúková áno 1.
       
Bojnice      
- v tomto dekanáte sa do súťaže neprihlásila žiadna škola      
       
Detva      
ZŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta Peter Repiský áno 1.
Gymnázium Detva Peter Repiský nie 2.
ZŠ, Obr. mieru, Detva Iveta Drugdová áno 1.
ZŠ, Kukučínova, Detva Karol Roka áno 1.
ZŠ s MŠ, Školská, Hriňová Eva Šufliarská áno 1.
ZŠ J. J. Thurzu, Detva Anna Podhorová áno 1.
       
Krupina      
 ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina Patrik Botló áno 1.
ZŠ J. C. Hronského, Krupina Adriana Balážová áno 1.
ZŠ Hontianske Nemce Patrik Botló odhlásená 1.
       
Levice      
Gymnázium A. Vrábla, Levice Elena Michalíková áno 1.
CZŠ sv. Pavla, Nová Dedina Miroslav Slivka áno 1.
ZŠ A. Kmeťa, Levice Magdaléna Bogyóová áno 1.
ZŠ, Ul. sv. Michala, Levice Renata Trungelová áno 1.
Gymnázium A. Vrábla, Levice Renata Trungelová áno 2.
ZŠ, Školská, Levice Lucia Šišková áno 1.
ZŠ, Pri Podlužianke, Levice Andrea Meňušová áno 1.
ZŠ, Saratovská 85, Levice Martin Horniak áno 1.
KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice Helena Krivčíková áno 1.
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Levice Lukáš Líška áno 2.
       
Nová Baňa      
ZŠ A. Kmeťa, Žarnovica Martin Búri áno 1.
ZŠ F. Kráľa, Žarnovica Gréta Štefanková áno 1.
ZŠ s MŠ Horná Ždaňa Kristína Kupcová áno 1.
ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa Alena Muchová áno 1.
Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa Katarína Rudincová áno 2.
ZŠ Jána Zemana, Nová Baňa Andrea Gregorová áno 1.
       
Partizánske      
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Eleonóra Borovičková áno 1.
ZŠ s MŠ Bystričany Peter Schmidt nie 1.
SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske Mária Tomašovičová áno 2.
ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske Katarína Straková áno 1.
ZŠ Oslany Anna Smatanová áno 1.
       
Prievidza      
ZŠ, J. Chalupku 14, Prievidza Silvia Fajerová áno 1.
ZŠ, Pribinova, Nováky Jana Lajčáková áno 1.
SOŠ obchodu a služieb, Prievidza Viera Mádrová áno 2.
ZŠ, Malonecpalská, Prievidza Dominik Kučera áno 1.
Zš, Rastislavova, Prievidza Miroslava Grolmusová áno 1.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza Gabriela Belisová áno / áno 1. a 2.
ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza Jaroslava Ugróczyová áno 1.
SOŠ, T. Vansovej, Prievidza Marek Sabol áno 2.
ZŠ Lehota pod Vtáčnikom Darina Oršulová áno 1.
SOŠ, Lipová, Handlová Filip Pastucha áno 2.
ZŠ Energetikov, Prievidza Filip Pastucha áno 1.
       
Slovenská Ľupča      
ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča Denisa Mitterová odhlásená 1.
       
Šahy      
ZŠ Janka Kráľa, Šahy Csaba Rédli áno 1.
ZŠ Ladislava Balleka, Šahy Csaba Rédli áno 1.
ZŠ s MŠ Demandice Martina Frenková áno 1.
       
Turčianske Teplice      
ZŠ s MŠ Benice Ľudmila Hroncová áno 1.
ZŠ s MŠ, Školská, Turčianske Teplice Lucia Ľachká áno 1.
       
Veľký Krtíš      
- v tomto dekanáte sa do súťaže neprihlásila žiadna škola      
       
Zvolen      
ZŠ Dominika Savia, Zvolen Katarína Magyaricsová áno 1.
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen Mária Puškárová áno / áno 1. / 2.
SOŠ drevárska, Zvolen Mária Puškárová áno 2.
SOŠ technická, Zvolen Mária Puškárová áno 2.
ZŠ, M. Rázusa, Zvolen Anna Spodniaková áno 1.
ZŠ A. Sládkoviča, Sliač Gabriela Spišiaková áno 1.
ZŠ J. Alexyho, Zvolen Janka Felixová áno 1.
ZŠ, Jilemnického 2, Zvolen Vlasta Barnová áno 1.
ZŠ s MŠ Pliešovce Vlasta Barnová áno 1.
Stredná zdravotnícka škola, Zvolen Vlasta Barnová áno 2.
       
Žiar nad Hronom      
ZŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom Jana Remáčová áno 1.
ZŠ, P. Križku, Kremnica Zuzana Lauková áno 1.
ZŠ, Angyalova, Kremnica Zuzana Lauková áno 1.
       
Školy s VJM      
Gym. J. Szondyho s VJM, Šahy Iveta Mátéová áno 2.
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy Beáta Bacsa áno 2.
ZŠ L. Pongrácza s VJM, Šahy Erika Medveová áno 1.
ZŠ B. Balassiho s VJM, Vinica Erika Medveová áno 1.
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy Marianna Mosonyiová áno / áno 1. a 2.

 

 

Vysvetlenie pojmov BO

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

  • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
  • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.