BO - termíny v BB diecéze

Záväzné termíny kôl Biblickej olympiády v BB diecéze:

Dekanátne (okresné) kolá:

ZŠ - utorok 24. marca 2020

SŠ - štvrtok 26. marca 2020

UPOZORNENIE: V našej diecéze nebude v dekanátnych kolách scénka.

V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.

 

Diecézne (krajské) kolá:

ZŠ - v utorok 21. apríla 2020  

SŠ - v stredu 22. apríla 2020  

V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.

Celoštátne kolo bude 13. - 14. mája 2020. 

Knihy BO 2019/20

Starý zákon: Exodus (1. - 24. kapitola) Jonáš

Nový zákon: Evanjelium podľa Jána

Nosná téma: Z tmy do svetla

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

nové: 

Komentáre k biblickým knihám od prof. Františka Trstenského si môžete stiahnuť TU.

Propozície BO 2019/20

nové 

Aktuálne propozície Biblickej olympiády si môžete stiahnuť TU

Prihlásení BO

Zoznam škôl, ktoré postupujú do dekanátnych kôl Biblickej olympiády v šk. roku 2019/20. Prihlasovanie skončilo.

Formulár registrácie do dekanátneho kola) treba doručiť na DKÚ do 7. februára 2020. Iba tak bude splnená podmienka postupu do dekanátnych (okresných) kôl.

Pozn. Dobrou správou je, že keďže BO je službou školám, nie je potrebné vyplňovať súhlasy zákonných zástupcov. Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou propozícií.

Dekanát Zodpovedná  osoba     PoŠK    Kateg.
B.Bystrica-Katedrála sv. F.X.      
ZŠ Spojová, Banská Bystrica Beáta Slamová áno 1.
ZŠ Golianova, Banská Bystrica Emília Vojtková   1.
ZŠ, Moskovská, Banská Bystrica Mária Flimelová   1.
Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica Katarína Ďurišková áno 2.
Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica Marcel Bakoš   2.
ZŠ s MŠ Radvanská, Banská Bystrica Viera Slezáková   1.
KGŠM Banská Bystrica Erika Lišaníková   1. a 2.
ZŠ s MŠ Badín Alena Luptáková   1.
       
B.Bystrica-mesto      
Stredná zdravotnícka škola, B. Bystrica Anna Fodorová áno 2.
ZŠ SSV, Banská Bystrica Emília Vojtková   1.
ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica Mária Flimelová   1.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica Mária Flimelová   1.
SOŠ, Pod Bánošom, Banská Bystrica Emília Klocháňová   2.
ZŠ Š. Moysesa, Banská Bystrica Agáta Brunnerová   1.
Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica Marián Juhaniak   2.
SOŠ informačných technológií, Banská Bystrica Marián Juhaniak   2.
Stredná športová škola, Banská Bystrica Eva Knéslová   1. a 2.
       
Banská Štiavnica      
KSŠ sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica Matej Solivarský   1.
Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica Matej Solivarský   2.
ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnické Bane Zlatica Slúková   1.
       
Bojnice      
- v tomto dekanáte sa do súťaže neprihlásila žiadna škola      
       
Detva      
ZŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta Peter Repiský   1.
Gymnázium Detva Peter Repiský   2.
ZŠ, Obr. mieru, Detva Iveta Drugdová   1.
ZŠ, Kukučínova, Detva Karol Roka   1.
ZŠ s MŠ, Školská, Hriňová Eva Šufliarská   1.
ZŠ J. J. Thurzu, Detva Anna Podhorová   1.
       
Krupina      
 ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina Patrik Botló   1.
ZŠ J. C. Hronského, Krupina Adriana Balážová   1.
       
Levice      
Gymnázium A. Vrábla, Levice Elena Michalíková   1.
CZŠ sv. Pavla, Nová Dedina Miroslav Slivka   1.
ZŠ A. Kmeťa, Levice Magdaléna Bogyóová   1.
ZŠ, Ul. sv. Michala, Levice Renata Trungelová   1.
Gymnázium A. Vrábla, Levice Renata Trungelová   2.
ZŠ, Školská, Levice Lucia Šišková   1.
ZŠ, Pri Podlužianke, Levice Andrea Meňušová   1.
ZŠ, Saratovská 85, Levice Martin Horniak   1.
KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice Helena Krivčíková   1.
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Levice Lukáš Líška   2.
       
Nová Baňa      
ZŠ A. Kmeťa, Žarnovica Martin Búri áno 1.
ZŠ F. Kráľa, Žarnovica Gréta Štefanková   1.
ZŠ s MŠ Horná Ždaňa Kristína Kupcová   1.
ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa Alena Muchová áno 1.
Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa Katarína Rudincová áno 2.
ZŠ Jána Zemana, Nová Baňa Andrea Gregorová   1.
       
Partizánske      
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Eleonóra Borovičková   1.
ZŠ s MŠ Bystričany Peter Schmidt   1.
SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske Mária Tomašovičová   2.
ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske Katarína Straková áno 1.
ZŠ Oslany Anna Smatanová   1.
       
Prievidza      
ZŠ, J. Chalupku 14, Prievidza Silvia Fajerová   1.
ZŠ, Pribinova, Nováky Jana Lajčáková   1.
SOŠ obchodu a služieb, Prievidza Viera Mádrová áno 2.
ZŠ, Malonecpalská, Prievidza Dominik Kučera   1.
Zš, Rastislavova, Prievidza Miroslava Grolmusová   1.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza Gabriela Belisová   1. a 2.
ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza Jaroslava Ugróczyová   1.
SOŠ, T. Vansovej, Prievidza Marek Sabol   2.
ZŠ Lehota pod Vtáčnikom Darina Oršulová áno 1.
SOŠ, Lipová, Handlová Filip Pastucha   2.
ZŠ Energetikov, Prievidza Filip Pastucha   1.
       
Slovenská Ľupča      
ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča Denisa Mitterová   1.
       
Šahy      
ZŠ Janka Kráľa, Šahy Csaba Rédli   1.
ZŠ Ladislava Balleka, Šahy Csaba Rédli   1.
ZŠ s MŠ Demandice Martina Frenková   1.
       
Turčianske Teplice      
ZŠ s MŠ Benice Ľudmila Hroncová   1.
ZŠ s MŠ, Školská, Turčianske Teplice Lucia Ľachká   1.
       
Veľký Krtíš      
- v tomto dekanáte sa do súťaže neprihlásila žiadna škola      
       
Zvolen      
ZŠ Dominika Savia, Zvolen Katarína Magyaricsová áno 1.
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen Mária Puškárová áno / áno 1. / 2.
SOŠ drevárska, Zvolen Mária Puškárová áno 2.
SOŠ technická, Zvolen Mária Puškárová áno 2.
ZŠ, M. Rázusa, Zvolen Anna Spodniaková   1.
ZŠ A. Sládkoviča, Sliač Gabriela Spišiaková áno 1.
ZŠ J. Alexyho, Zvolen Janka Felixová   1.
ZŠ, Jilemnického 2, Zvolen Vlasta Barnová   1.
ZŠ s MŠ Pliešovce Vlasta Barnová   1.
Stredná zdravotnícka škola, Zvolen Vlasta Barnová   2.
       
Žiar nad Hronom      
ZŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom Jana Remáčová áno 1.
ZŠ, P. Križku, Kremnica Zuzana Lauková   1.
ZŠ, Angyalova, Kremnica Zuzana Lauková   1.
       
Školy s VJM      
Gym. J. Szondyho s VJM, Šahy Iveta Mátéová   2.
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy Beáta Bacsa áno 2.
ZŠ L. Pongrácza s VJM, Šahy Erika Medveová   1.
ZŠ B. Balassiho s VJM, Vinica Erika Medveová   1.
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy Marianna Mosonyiová   1. a 2.

 

 

Vysvetlenie pojmov BO

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

  • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
  • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.