Článok

ČO TAK ADOPTOVAŤ SI JEDNO Z INDICKÝCH DETÍ...?

VIAC NA...

Spolupracujeme s...

 
BeLic. Pavla Bicianová, riaditeľka Centra pre bioetiku /momentálne na MD/
Centrum pre bioetiku
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/47 202 14; 0908/265 610
e-mail: bicianova.pavla@gmail.com

Sekcia pre mládež pri RC, Biskupstvo B. Bystrica
Riaditeľ: ThDr. Andrej Darmo
Koordinátor: Mgr. Jana Antalová

Ekonóm: Bc.Eva Synaková

Tel.: 048/47 202 30; 47 202 31
0915/977 829
www.dcmmajak.sk
kontakt@dcmmajak.sk
 

Diecézny školský úrad Banská Bystrica
P. O. BOX 107
975 90 Banská Bystrica
Riaditeľ: Ing. Mgr. Jana Brázdilová
Ekonóm: Iveta Homolová
Tel.: 048/ 47 208 28; 47 208 08
0908/577 052
Fax: 048/415 29 03
www.dsu.szm.sk
dsu.bb@rcc.sk
Kresťanské centrum nepočujúcich (KCNS)
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ: PaedDr. Róbert Colotka
Tel.: 048/47 202 62; 47 202 63
0905/403 697
www.kcns.sk
kcns.bb@gmail.com