Katolícke noviny 50/2012

V 50 čísle katolíckych novín nájdeme články:

vyslanie koledníkov Dobrej noviny – 12.12.2021

rímsky misál

verejné bohoslužby sú znovu povolené

Betlehemské svetlo putuje po Slovensku

Slovenské betlehemy vo Vatikáne

plnenie Božej vôle...

Čo nájdeme v marcovom Rebríku

Rebrík 3/2021

26.2.2021

s. 2-3 - Chlieb náš každodenný - Modlitba Otče náš - s doplnením a rozšírením jednotlivých prosieb

s. 4-5 - Pekný príbeh o papučkách pod názvom - Dve sestry

s. 6-7 - Čo znamená odpustiť - Príbeh o poškodenom tablete, citáty zo Svätého písma

s. 8 - Aký chlieb sa je v krajinách Etiópia, Uganda a Keňa

s. 9 - Ján Klimak (30,3,) - svätec, ktorý priviedol mnohých k duchovnému životu 

s. 10 - 14; s. 19 -22 - Hádanky, priraďovačky, počítanie, bludisko, rozvoj tvorivosti

s. 15 - 18 - Krásna krížová cesta - vystrihovačka, modlitba + obrázok ku každému zastaveniu

s. 23 - Môj pôst

s. 24 - Príbeh o Eliášovi a Bálových prorokoch

s. 25 - Divadelná hra o oslíkovi, ktorý niesol Ježiša do Jeruzalema

s. 26 - 27 - Poznávame - Hrad Lietava, Príbeh o odvážnom kňazovi

s. 28 - 29 - Pečieme chlebík

s. 30 - 31 - Poštáreň, Dobré správy

s. 32 - Guľôčkove príbehy

 

 

 

 

 

 

 

Katechetické ozveny

https://www.dkuspis.sk/2020/11/24/katecheticke-ozveny-2-2020-2021/

ACN

Časopis nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v on-line forme

„Milí priatelia, mnohí z vás odoberajú časopis nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, v ktorom osemkrát ročne približujeme príbehy našich bratov a sestier, ktorí sú v núdzi a potrebujú našu pomoc. Tento krát sme sa však rozhodli poslať časopis všetkým našim priaznivcom v on-line forme. V tomto e-maili nájdete teda číslo 8: november / december. Sú v ňom informácie a príbehy o projektoch, ktoré realizujeme a ktoré sú súčasťou našej vianočnej kampane. Som rád, že vám môžeme takto sprostredkovať kontakt s našimi bratmi a sestrami, ktorí sú v núdzi a potrebujú našu pomoc. Ak odoberáte časopis ACN poštou a zdá sa vám, že táto on-line forma vám vyhovuje viac, kliknite na tento odkaz a môžete sa prihlásiť len na odber on-line časopisu." S úctou Miroslav Dzurech, riaditeľ ACN Slovensko info@acn-slovensko.org

Novembrový Rebrík - 2020

Čo všetko môžeme robiť s deťmi pri čítaní novembrového Rebríka?

https://i1.wp.com/rebrik.sk/wp-content/uploads/2020/10/svati-oslava.jpg?resize=300%2C184&ssl=1November tento rok so sebou prináša nielen sychravé počasie a kratšie dni, ale aj opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu. To všetko môže viesť k nervozite, neistote a k celkovému zhoršeniu nálady u dospelých a aj u detí.

Nedajte sa pohltiť negatívnym dianím naokolo – ako povzbudenie k radosti môže prispieť aj novembrový Rebrík, ktorého téma Oslava v nebi vzbudzuje v čitateľoch radostné očakávania.

Oslava v nebi – oslava, ktorá môže byť aj online

https://i2.wp.com/rebrik.sk/wp-content/uploads/2020/10/svati1.jpg?resize=287%2C216&ssl=1Pre deti môžete pripraviť online hodinu alebo stretko spolu s novembrovým Rebríkom. Poslúžiť nám môže strana 2 – 3 a príloha z Rebríka č. 3. Na úvod sa porozprávajme s deťmi o ich predstave – čo sa oslavuje 1. novembra – po odpovediach detí ich pozvime na oslavu, ktorá sa koná v nebi. Ako môže oslava vyzerať? Možností je viac:

  • Navrhnite deťom, aby sa na oslavu pripravili tak, že by znázorňovali nejakého svätého – môžu si pripraviť masku, alebo nájsť obraz svätého a na online oslave budú vystupovať pod týmto obrazom.
  • Ďalšia možnosť je, že každé dieťa si na oslavu pripraví príbeh svojho krstného patróna, ktorý potom ostatným porozpráva.
  • Deti môžu na oslavu vziať svojich najobľúbenejších svätých – tých, ktorých prosia o pomoc, sú im blízki, inšpiratívni a pod. Ostatní potom porozprávajú, prečo si vybrali spomínaných svätých.

Po predstavení svätých, ktorých si deti vybrali možno chvíľu spoločne pracovať s úvodnou dvojstránkou Rebríka. Popozerajte si obrázky – ktorých svätých možno spoznať podľa zobrazenia, atribútov, patronátu alebo dátumov sviatkov. Koľko svätých deti identifikujú?

https://i2.wp.com/rebrik.sk/wp-content/uploads/2020/10/svaty-augustin.jpg?resize=294%2C260&ssl=1

Rozprávanie môžeme ukončiť zdôraznením, že každý z nás môže byť svätý. Dôležité je, aby sme sa naučili robiť všetko s láskou.

https://i0.wp.com/rebrik.sk/wp-content/uploads/2020/10/svaty-angelico.jpg?resize=213%2C256&ssl=1https://i1.wp.com/rebrik.sk/wp-content/uploads/2020/10/sv%C3%A4ti-2.jpg?resize=271%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/rebrik.sk/wp-content/uploads/2020/10/svaty-v-kazdom-veku.jpg?resize=204%2C300&ssl=1

Rika v Hádankove

https://i2.wp.com/rebrik.sk/wp-content/uploads/2020/10/sv%C3%A4ti-Rika-v-Hadankove.jpg?resize=300%2C122&ssl=1

Aby bola oslava naozaj oslavou, dobre je pripraviť si nejaký zábavný program. Tu poslúžia hlavolamy z rubriky Rika v Hádankove – sú o svätých.

 

Príloha – lampión

Po zábavných úlohách si deti vystrihnú a zložia prílohu z Rebríka –lampión. Aj keď sa asi nebude dať použiť na svätomartinský lampiónový sprievod, určite jas jeho svetla na okne urobí radosť nielen deťom, ale aj ľuďom, ktorí budú prechádzať popri ich dome. Vyzvite deti, aby so zasvieteným lampiónom išli pod okná svojich kamarátov – možno im práve takýmto spôsobom prinesú kus radosti.

Svätí v každom veku

Inšpirujúci príbeh o ugandských svätých – o 22 mladých pážatách vo veku 15 až 25 rokov – môže dopĺňať rozprávanie o svätých na oslave. Nájdete ho na strane 8. Deti si môžu vyfarbiť podobizeň najznámejšieho z nich – Karola Lwangu. Jeho podobizeň nájdete tu.

Za Kristom Kráľom

Na oslave, alebo na ďalšom stretnutí sa môžeme spoločne zahrať hru, ktorá je pripravená na strane 25. Pre každého z nás Pán Ježiš pripravil cestu, po ktorej sa môžeme dostať do jeho kráľovstva. Poskytol nám aj návod – Mt 25, 35 – 40. Slová tejto časti evanjelia sú ukryté v hracom pláne a sprevádzajú hráčov na ceste do cieľa – Ježišovho kráľovstva.

Archív Katolíckeho učiteľa

 2006-7

Katolícky učiteľ - nulté číslo/2006-7  Katolícky učiteľ 1/2006-7  Katolícky učiteľ 2/2006-7  Katolícky učiteľ 3/2006-7  Katolícky učiteľ 4/2006-7

 

2007-8

Katolícky učiteľ 1/2007-8  Katolícky učiteľ 2/2007-8  Katolícky učiteľ 3/2007-8  Katolícky učiteľ 4/2007-8

 

2008-9

Katolícky učiteľ 1-2/2008-9  Katolícky učiteľ 3/2008-9    

 

2009-10

Katolícky učiteľ 4/2008-9; 1/2009-10  Katolícky učiteľ 2/2009-10  Katolícky učiteľ 3/2009-10   

 

 2010-11

Katolícky učiteľ 4/2009-10; 1/2010_11