Aktualizačné...

MŠ SR nám schválilo akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania:
Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy
druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
celkový rozsah hodín: 60
počet priznaných kreditov: 15
doba platnosti akreditácie: do 31. decembra 2015
číslo rozhodnutia MŠ SR: 183/2010-KV

Účastníkom "Kurikula"

Podmienky obhajoby aktualizačného vzdelávania „Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova"

  • Štruktúra vyučovacej hodiny/vyuč.bloku/projektu spracovaná v powerpointovej podobe so zapracovaním spätnej väzby (7-10 statických snímok, tzv. slides) na USB kľúči alebo CD. Ak ste v PPS spracovávali aj prílohu k VH, prineste aj tú.
  • Štruktúru prineste aj v tlačenej podobe (vytlačenú pps-ku).
  • Svoju prácu predstavíte trojčlennej komisii v časovom limite 15 minút /5 min. zostane na otázky pre komisiu/.
  • Príďte načas /min. 5 min. vopred/.
  • Výsledok obhajoby sa dozviete v ten istý deň.