Základné info - BO 2018/19

STARÝ ZÁKON: Kniha RútPrvá kniha kráľov

NOVÝ ZÁKON:   Evanjelium podľa Matúša

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

Propozície súťaže, ktorých súčasťou je aj prihláška, si môžete stiahnuť TU (pozor, sú v nich aj nové prílohy)

Knihy k štúdiu a ďalšie materiály:

​Kritériá k scénkam (budú až od diecézneho kola):

Vysvetlenie pojmov BO

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

  • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
  • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.

Termíny BO v BB diecéze

Záväzné termíny kôl Biblickej olympiády:

Dekanátne (okresné) kolá (pozor, najprv majú stredné školy):

- streda 21. marca 2018

ZŠ - štvrtok 22. marca 2018

UPOZORNENIE: V dekanátnom kole v Banskobystrickej diecéze nebude scénka.

V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.

 

Diecézne (krajské) kolá:

ZŠ - v utorok 24. apríla 2018 v Badíne

SŠ - v stredu 25. apríla 2018 v Badíne 

V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.

Celoslovenské kolo bude 16. - 17. mája 2018. 

Prihlásení BO

Zoznam prihlásených škôl do súťaže Biblická olympiáda v šk. roku 2018/19, zoradených podľa dekanátov.      

 

Dekanát Zodpovedná  osoba     PoŠK    Kateg.
B.Bystrica-Katedrála sv. F.X.      
ZŠ, Spojová, Banská Bystrica Beáta Slamová   1.
ZŠ Golianova, B. Bystrica Emília Vojtková   1.
ZŠ Moskovská, B. Bystrica Mária Flimelová   1.
Gymnázium J.G.Tajovského, B. Bystrica Katarína Ďurišková   2.
       
       
B.Bystrica-mesto      
Stredná zdravotnícka škola Anna Fodorová   2.
ZŠ SSV, B. Bystrica Emília Vojtková   1.
SOŠ, Pod Bánošom, B. Bystrica Emília Klocháňová   2.
ZŠ Ďumbierska, B. Bystrica Mária Flimelová   1.
ZŠ J.G.Tajovského, B. Bystrica Monika Skladaná   1.
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, B. Bystrica Agáta Brunnerová   1.
       
Banská Štiavnica      
Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica Matej Solivarský   2.
       
Bojnice      
       
       
       
Detva      
ZŠ Kukučínova, Detva Karol Roka   1.
ZŠ, Školská, Hriňová Eva Šufliarská   1.
       
Krupina      
 ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina Mária Trubínyová   1.
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce Patrik Botló   1.
       
       
Levice      
ZŠ A. Kmeťa, Levice Magdaléna Bogyóová   1.
ZŠ, Školská, Levice Lucia Šišková   1.
       
       
       
Nová Baňa      
ZŠ A. Kmeťa, Žarnovica Martin Búri   1.
Súkromná SUŠ Hodruša-Hámre Jana Búriová   2.
ZŠ J. Zemana, Nová Baňa Andrea Gregorová   1.
ZŠ F. Kráľa, Žarnovica Gréta Štefanková   1.
       
Partizánske      
ZŠ Kamenec p. Vtáčnikom Eleonóra Borovičková   1.
       
       
       
       
       
       
       
       
Prievidza      
Piaristická ZŠ F. Hanáka, Prievidza Marek Kotras   1.
Piaristické gym. F. Hanáka, Prievidza Marek Kotras   1. a 2.
ZŠ Nováky Jana Lajčáková   1.
ZŠ Energetikov, Prievidza Mária Kubincová áno 1.
Gymnázium V.B.N, Prievidza Gariela Belisová   1. a 2.
ZŠ Lehota pod Vtáčnikom Darina Oršulová   1.
ZŠ, S. Chalupku 14, Prievidza Silvia Fajerová   1.
       
       
Slovenská Ľupča      
       
       
Šahy      
ZŠ J. Kráľa, Šahy Csaba Rédli   1.
ZŠ s MŠ Demandice Martina Frenková   1.
ZŠ L. Balleka, Šahy Csaba Rédli   1.
       
Turčianske Teplice      
ZŠ Benice Ľudmila Hroncová   1.
SOŠ pedagogická, Turčianske Teplice Marieta Sapančíková   1.
       
       
Veľký Krtíš      
       
       
         
Zvolen      
ZŠ Dominika Savia, Zvolen Zuzana Petrová   1.
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen Mária Puškárová   1. a 2.
SOŠ drevárska, Zvolen Mária Puškárová   2.
SOŠ technická, Zvolen Mária Puškárová   2.
       
       
       
       
       
Žiar nad Hronom      
ZŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom Jana Remáčová (sr. Pavla)   1.
ZŠ, Angyalova, Kremnica Zuzana Lauková   1.
       
       
       
       
Školy s VJM      
ZŠ B. Balassiho s VJM, Vinica Erika Medveová   1.
ZŠ L. Pongrácza s VJM, Šahy Erika Medveová   1.
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy Marianna Mosonyi   1.
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy Beáta Bacsa   2.
CZŠ P. Palásthyho s VJM, Plášťovce Marianna Mosonyi   1.