Základné info - BO 2018/19

STARÝ ZÁKON: Kniha RútPrvá kniha kráľov

NOVÝ ZÁKON:   Evanjelium podľa Matúša

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

Propozície súťaže, ktorých súčasťou je aj prihláška, si môžete stiahnuť TU (pozor, sú v nich aj nové prílohy)

Knihy k štúdiu a ďalšie materiály:

​Kritériá k scénkam (budú až od diecézneho kola):

Vysvetlenie pojmov BO

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

  • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
  • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.

Termíny BO v BB diecéze

Záväzné termíny kôl Biblickej olympiády:

Dekanátne (okresné) kolá:

- streda 20. marca 2019

ZŠ - štvrtok 21. marca 2019

UPOZORNENIE: V dekanátnom kole v Banskobystrickej diecéze nebude scénka.

V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.

 

Diecézne (krajské) kolá:

ZŠ - v utorok 9. apríla 2019 v Badíne

SŠ - v stredu 10. apríla 2019 v Badíne 

V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.

Celoštátne kolo bude 15. - 16. mája 2019. 

Prihlásení BO

Zoznam korektne prihlásených škôl do súťaže Biblická olympiáda v šk. roku 2018/19, zoradených podľa dekanátov.    

Dekanát Zodpovedná  osoba     PoŠK    Kateg.
B.Bystrica-Katedrála sv. F.X.      
ZŠ, Spojová, Banská Bystrica Beáta Slamová   1.
ZŠ Golianova, B. Bystrica Emília Vojtková   1.
ZŠ Moskovská, B. Bystrica Mária Flimelová   1.
Gymnázium J.G.Tajovského, B. Bystrica Katarína Ďurišková   2.
ZŠ Radvanská, B. Bystrica Viera Slezáková   1.
KGŠM Banská Bystrica Erika Lišaníková   1. a 2.
       
B.Bystrica-mesto      
Stredná zdravotnícka škola Anna Fodorová   2.
ZŠ SSV, B. Bystrica Emília Vojtková   1.
SOŠ, Pod Bánošom, B. Bystrica Emília Klocháňová   2.
ZŠ Ďumbierska, B. Bystrica Mária Flimelová   1.
ZŠ J.G.Tajovského, B. Bystrica Monika Skladaná   1.
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, B. Bystrica Agáta Brunnerová   1.
ZŠ Tr. SNP, B. Bystrica Eva Knéslová   1.
Športové gymnázium B. Bystrica Eva Knéslová   1. a 2.
SOŠ obchodu a služieb, B. Bystrica Marián Juhaniak   2.
Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica Marián Juhaniak   2.
SOŠ infomačných technológií, B. Bystrica Michal Barniak   2.
       
Banská Štiavnica      
Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica Matej Solivarský   2.
KSŠ F. Assiského, B. Štiavnica Beata Benčajová   1.
       
Bojnice      
neprihlásila sa žiadna škola      
       
Detva      
ZŠ Kukučínova, Detva Karol Roka   1.
ZŠ, Školská, Hriňová Eva Šufliarská   1.
ZŠ J. J. Thurzu, Detva Anna Podhorová   1.
ZŠ Obrancov mieru, Detva Iveta Drugdová   1.
       
Krupina      
 ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina Mária Trubínyová   1.
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce Patrik Botló   1.
ZŠ J. C. Hronského, Krupina Adriana Balážová   1.
ZŠ A. Matulu, Sebechleby Anastázia Slivková   1.
Spojená škola Dudince Anastázia Slivková   1.
Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina Patrik Botló   2.
       
Levice      
ZŠ A. Kmeťa, Levice Magdaléna Bogyóová   1.
ZŠ, Školská, Levice Lucia Šišková   1.
Gymnázium A. Vrábla, Levice Elena Michalíková   1,
ZŠ, Ul. sv. Michala, Levice Renata Trungelová   1.
Gymnázium A. Vrábla, Levice Renata Trungelová   2.
CZŠ sv. Pavla, Nová Dedina Miroslav Slivka   1.
KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice Monika Vámošová / Ján Kraus   1. a 2.
ZŠ, Saratovská 85, Levice Martin Horniak   1.
       
Nová Baňa      
ZŠ A. Kmeťa, Žarnovica Martin Búri   1.
Súkromná SUŠ Hodruša-Hámre Jana Búriová   2.
ZŠ J. Zemana, Nová Baňa Andrea Gregorová   1.
ZŠ F. Kráľa, Žarnovica Gréta Štefanková   1.
ZŠ SNP, Horná Ždaňa Kristína Kupcová   1.
ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa Alena Muchová   1.
Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa Katarína Rudincová   2.
       
Partizánske      
ZŠ Kamenec p. Vtáčnikom Eleonóra Borovičková   1.
ZŠ s MŠ Bystričany Peter Schmidt   1.
SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske Mária Tomašovičová   2.
ZŠ Rudolfa Jašíka, Partizánske Jana Znášiková   1.
ZŠ Oslany Anna Smatanová   1.
ZŠ s MŠ V. Okružná, Partizánske Katarína Straková čias. A 1.
       
Prievidza      
Piaristická ZŠ F. Hanáka, Prievidza Marek Kotras   1.
Piaristické gym. F. Hanáka, Prievidza Marek Kotras   1. a 2.
ZŠ Nováky Jana Lajčáková   1.
ZŠ Energetikov, Prievidza Mária Kubincová áno 1.
Gymnázium V.B.N, Prievidza Gariela Belisová   1. a 2.
ZŠ Lehota pod Vtáčnikom Darina Oršulová   1.
ZŠ, S. Chalupku 14, Prievidza Silvia Fajerová   1.
SOŠ, T. Vansovej, Prievidza Marek Sabol   2.
SOŠ obchodu a služieb, Prievidza Viera Mádrová   2.
ZŠ, Rastislavova, Prievidza Miroslava Grolmusová   1.
SOŠ, Handlová Štefan Hodža áno 2.
       
Slovenská Ľupča      
ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča Denisa Mitterová   1.
ZŠ Hrochoť Dušan Mesík   1.
       
Šahy      
ZŠ J. Kráľa, Šahy Csaba Rédli   1.
ZŠ s MŠ Demandice Martina Frenková   1.
ZŠ L. Balleka, Šahy Csaba Rédli   1.
       
Turčianske Teplice      
ZŠ Benice Ľudmila Hroncová   1.
SOŠ pedagogická, Turčianske Teplice Marieta Sapančíková   1.
       
Veľký Krtíš      
ZŠ s MŠ Čebovce Hyacinta Balgová   1.
       
Zvolen      
ZŠ Dominika Savia, Zvolen Zuzana Petrová   1.
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen Mária Puškárová   1. a 2.
SOŠ drevárska, Zvolen Mária Puškárová   2.
SOŠ technická, Zvolen Mária Puškárová   2.
Stredná zdravotnícka škola, Zvolen Vlasta Barnová   1.
ZŠ, M. Rázusa, Zvolen Anna Spodniaková   1.
ZŠ J. Alexyho, Zvolen Janka Felixová   1.
ZŠ, Hrnčiarska, Zvolen Lucia Bošeľová   1.
ZŠ, Jilemnického 2, Zvolen Vlasta Barnová   1.
       
Žiar nad Hronom      
ZŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom Jana Remáčová (sr. Pavla)   1.
ZŠ, Angyalova, Kremnica Zuzana Lauková   1.
ZŠ P. Križku, Kremnica Zuzana Lauková   1.
ZŠ s MŠ Jastrabá Kristína Kupcová   1.
       
Školy s VJM      
ZŠ B. Balassiho s VJM, Vinica Erika Medveová   1.
ZŠ L. Pongrácza s VJM, Šahy Erika Medveová   1.
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy Marianna Mosonyi   1.
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy Beáta Bacsa   2.
CZŠ P. Palásthyho s VJM, Plášťovce Marianna Mosonyi   1.
ZŠ s MŠ Čebovce, maď. odd. Hyacinta Balgová   1.
Gym. Juraja Szondyho s VJM, Šahy Iveta Mátéová áno 2.