Základné info - BO 2018/19

STARÝ ZÁKON: Kniha RútPrvá kniha kráľov

NOVÝ ZÁKON:   Evanjelium podľa Matúša

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

Propozície súťaže, ktorých súčasťou je aj prihláška, si môžete stiahnuť TU (pozor, sú v nich aj nové prílohy)

Knihy k štúdiu a ďalšie materiály:

​Kritériá k scénkam (budú až od diecézneho kola):

Vysvetlenie pojmov BO

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

  • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
  • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.

Termíny BO v BB diecéze

Záväzné termíny kôl Biblickej olympiády:

Dekanátne (okresné) kolá:

ZŠ - streda 20. marca 2019

SŠ - štvrtok 21. marca 2019

UPOZORNENIE: V dekanátnom kole v Banskobystrickej diecéze nebude scénka.

V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.

 

Diecézne (krajské) kolá:

ZŠ - v utorok 9. apríla 2019 v Badíne

SŠ - v stredu 10. apríla 2019 v Badíne 

V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.

Celoštátne kolo bude 15. - 16. mája 2019. 

Prihlásení BO

Zoznam postupujúcich škôl do dekanátnych kôl Biblickej olympiády v šk. roku 2018/19, zoradených podľa dekanátov. Formuláre, potvrdzujúce konanie školských kôl, spolu so súhlasmi zákonných zástupcov žiakov (vrátane náhradníkov) treba doručiť na DKÚ do 7. februára 2019. Iba tak bude splnená podmienka postupu do dekanátnych kôl.

Pozn. Vyjadrenie "čias. A" znamená, že podmienka postupu je splnená čiastočne - treba na DKÚ BB doplniť ešte chýbaje súhlasy zákonných zástupcov súťažiacich - väčšinou ide o rodičov nahlásených náhradníkov.

Dekanát Zodpovedná  osoba     PoŠK    Kateg.
B.Bystrica-Katedrála sv. F.X.      
ZŠ, Spojová, Banská Bystrica Beáta Slamová áno 1.
ZŠ Golianova, B. Bystrica Emília Vojtková áno 1.
ZŠ Moskovská, B. Bystrica Mária Flimelová áno 1.
Gymnázium J.G.Tajovského, B. Bystrica Katarína Ďurišková áno 2.
ZŠ Radvanská, B. Bystrica Viera Slezáková áno 1.
KGŠM Banská Bystrica Erika Lišaníková áno 1. a 2.
       
B.Bystrica-mesto      
Stredná zdravotnícka škola Anna Fodorová áno 2.
ZŠ SSV, B. Bystrica Emília Vojtková áno 1.
SOŠ, Pod Bánošom, B. Bystrica Emília Klocháňová áno 2.
ZŠ Ďumbierska, B. Bystrica Mária Flimelová áno 1.
ZŠ J.G.Tajovského, B. Bystrica Monika Skladaná áno 1.
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, B. Bystrica Agáta Brunnerová áno 1.
ZŠ Tr. SNP, B. Bystrica Eva Knéslová odhlásená 1.
Stredná športová škola, B. Bystrica Eva Knéslová áno 1. a 2.
SOŠ obchodu a služieb, B. Bystrica Marián Juhaniak áno 2.
Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica Marián Juhaniak odhlásené 2.
SOŠ infomačných technológií, B. Bystrica Michal Barniak áno 2.
       
Banská Štiavnica      
Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica Matej Solivarský áno 2.
KSŠ F. Assiského, B. Štiavnica Beata Benčajová áno 1.
       
Bojnice      
neprihlásila sa žiadna škola      
       
Detva      
ZŠ Kukučínova, Detva Karol Roka áno 1.
ZŠ, Školská, Hriňová Eva Šufliarská áno 1.
ZŠ J. J. Thurzu, Detva Anna Podhorová áno 1.
ZŠ Obrancov mieru, Detva Iveta Drugdová nie 1.
       
Krupina      
 ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina Mária Trubínyová áno 1.
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce Patrik Botló áno 1.
ZŠ J. C. Hronského, Krupina Adriana Balážová áno 1.
ZŠ A. Matulu, Sebechleby Anastázia Slivková áno 1.
Spojená škola Dudince Anastázia Slivková áno 1.
Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina Patrik Botló áno 2.
       
Levice      
ZŠ A. Kmeťa, Levice Magdaléna Bogyóová áno 1.
ZŠ, Školská, Levice Lucia Šišková áno 1.
Gymnázium A. Vrábla, Levice Elena Michalíková áno 1,
ZŠ, Ul. sv. Michala, Levice Renata Trungelová áno 1.
Gymnázium A. Vrábla, Levice Renata Trungelová áno 2.
CZŠ sv. Pavla, Nová Dedina Miroslav Slivka čias. A 1.
KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice Monika Vámošová / Ján Kraus áno/áno 1. a 2.
ZŠ, Saratovská 85, Levice Martin Horniak áno 1.
       
Nová Baňa      
ZŠ A. Kmeťa, Žarnovica Martin Búri áno 1.
Súkromná SUŠ Hodruša-Hámre Jana Búriová áno 2.
ZŠ J. Zemana, Nová Baňa Andrea Gregorová nie 1.
ZŠ F. Kráľa, Žarnovica Gréta Štefanková áno 1.
ZŠ SNP, Horná Ždaňa Kristína Kupcová áno 1.
ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa Alena Muchová čias. A 1.
Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa Katarína Rudincová áno 2.
       
Partizánske      
ZŠ Kamenec p. Vtáčnikom Eleonóra Borovičková áno 1.
ZŠ s MŠ Bystričany Peter Schmidt áno 1.
SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske Mária Tomašovičová áno 2.
ZŠ Rudolfa Jašíka, Partizánske Jana Znášiková odhlásená 1.
ZŠ Oslany Anna Smatanová áno 1.
ZŠ s MŠ V. Okružná, Partizánske Katarína Straková áno 1.
       
Prievidza      
Piaristická ZŠ F. Hanáka, Prievidza Marek Kotras áno 1.
Piaristické gym. F. Hanáka, Prievidza Marek Kotras áno / áno 1. a 2.
ZŠ Nováky Jana Lajčáková áno 1.
ZŠ Energetikov, Prievidza Mária Kubincová áno 1.
Gymnázium V.B.N, Prievidza Gariela Belisová áno 1. a 2.
ZŠ Lehota pod Vtáčnikom Darina Oršulová áno 1.
ZŠ, S. Chalupku 14, Prievidza Silvia Fajerová áno 1.
SOŠ, T. Vansovej, Prievidza Marek Sabol čias. A 2.
SOŠ obchodu a služieb, Prievidza Viera Mádrová áno 2.
ZŠ, Rastislavova, Prievidza Miroslava Grolmusová áno 1.
SOŠ, Handlová Štefan Hodža áno 2.
       
Slovenská Ľupča      
ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča Denisa Mitterová áno 1.
ZŠ Hrochoť Dušan Mesík áno 1.
       
Šahy      
ZŠ J. Kráľa, Šahy Csaba Rédli áno 1.
ZŠ s MŠ Demandice Martina Frenková áno 1.
ZŠ L. Balleka, Šahy Csaba Rédli áno 1.
       
Turčianske Teplice      
ZŠ Benice Ľudmila Hroncová áno 1.
SOŠ pedagogická, Turčianske Teplice Marieta Sapančíková áno 1.
       
Veľký Krtíš      
ZŠ s MŠ Čebovce Hyacinta Balgová áno 1.
       
Zvolen      
ZŠ Dominika Savia, Zvolen Lukáš Líška áno 1.
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen Mária Puškárová áno/áno 1. a 2.
SOŠ drevárska, Zvolen Mária Puškárová áno 2.
SOŠ technická, Zvolen Mária Puškárová áno 2.
Stredná zdravotnícka škola, Zvolen Vlasta Barnová áno 2.
ZŠ, M. Rázusa, Zvolen Anna Spodniaková áno 1.
ZŠ J. Alexyho, Zvolen Janka Felixová áno 1.
ZŠ, Hrnčiarska, Zvolen Lucia Bošeľová áno 1.
ZŠ, Jilemnického 2, Zvolen Vlasta Barnová áno 1.
       
Žiar nad Hronom      
ZŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom Jana Remáčová (sr. Pavla) áno 1.
ZŠ, Angyalova, Kremnica Zuzana Lauková áno 1.
ZŠ P. Križku, Kremnica Zuzana Lauková áno 1.
ZŠ s MŠ Jastrabá Kristína Kupcová áno 1.
       
Školy s VJM      
ZŠ B. Balassiho s VJM, Vinica Erika Medveová čias. A 1.
ZŠ L. Pongrácza s VJM, Šahy Erika Medveová čias. A 1.
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy Marianna Mosonyi čias. A 1.
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy Beáta Bacsa čias. A 2.
CZŠ P. Palásthyho s VJM, Plášťovce Marianna Mosonyi čias. A 1.
ZŠ s MŠ Čebovce, maď. odd. Hyacinta Balgová áno 1.
Gym. Juraja Szondyho s VJM, Šahy Iveta Mátéová áno 2.