BOD 2020/21

Biblia očami detí

Vybrané knihy zo Starého zákona: 

Kniha Jozue, Kniha Tobiáš

Spoločná téma: PUTOVANIE ZA CIEĽOM

 • školské kolo do 12.februára 2021

 • diecézne kolo -  práce poslať na DKÚ BB, Námestie SNP 19, 975 90 BB do 22.marca 2021

 • celoštátne kolo do 30. apríla 2021

Vizitku autora (Príloha č.1 – propozície BOD) kompletne vyplniť paličkovým písmom a nalepiť zozadu do pravého dolného rohu výkresu; žiadne nápisy na práci, obraz má sám vypovedať podstatu.

Vyhodnotenie celoslovenského kola BOD 2019/2020

 BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
Školský rok 2019/2020
Celkový počet výtvarných prác: 204
Počet víťazných prác: 30
Vyradené práce z dôvodu nesplnenia kritérií: 3 (1x použitie pasparty, 2x vyjadrenie témy, ktorá nespadala do určených biblických kníh)
1. KATEGÓRIA: MŠ
3. miesto
Adrián Nita
Desatoro
ZŠ s MŠ Antona Matulu
Sebechleby 145
962 66 Sebechleby
 
6.KATEGÓRIA: gymnázia, SŠ, a im zodpoved. ročníky 8- roč. gymnázií
3. miesto
Kristína Mozolíková
Vyslyšaná Jonášová modlitba
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Hurbanova 9
974 01 Banská Bystrica
 
8. KATEGÓRIA: A – špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom
1. miesto
Dušan Kováč
Ja som svetlo sveta
Špeciálna základná škola
Sokolská 111
960 01 Zvolen
 
8. KATEGÓRIA: B – špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov
1. miesto
Jakub Babic
Svetlo víťazí nad tmou
Špeciálna základná škola
Sokolská 111
960 01 Zvolen
2. miesto
Samuel Ján Páchnik
Svetlo z Nílu
Špeciálna základná škola
Sokolská 111
960 01 Zvolen
Zloženie hodnotiacej poroty:
Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.
PhDr. Paula Maliňáková
PaedDr. Klára Soľanová, PhD.
Mgr. Roman Vitko, PhD.
Mgr. Zuzana Floreková
 

Nominovaní žiaci na ocenenie BOD

ZOZNAM NOMINOVANÝCH ŽIAKOV VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

„BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEZE" V ŠK. ROKU 2019/20

 

Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica

 •  Valéria Kuzmínová (1. roč.)

 

KGŠM Banská Bystrica

 •  Miriam Minková (kvarta)
 •  Kristína Mozolíková (sexta)
 •  Naďa Babjaková (sexta)

 

ZŠ s MŠ. Moysesa, Banská Bystrica:

 •  Lucia Šimeková (1. roč.)
 •  Timon Kučerák (3. roč.)
 •  Samuel Benedikt Minka (4. roč.)
 •  Anna Paulína Kyšková (4. roč.)
 •  Samuel Šperka (3. roč.)

 

Spojená škola F. Assiského, Banská Štiavnica:

 •  Miroslava Škvarková (4. roč.)
 •  Bibiana Maruniaková (5. roč.)
 •  Hana Buzalková (8. roč.)

 

ZŠ J. J. Thurzu, Detva:

 •  Lukáš Paľko (9. roč.)

 

ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa:

 •  Matej Bratko (1. roč.)
 •  Nelka Cicková (2. roč.)
 •  Anežka Raffajová (8. roč.) 

 

Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza:

 •  Matej Turanský (1. roč.)
 •  Ivan Kuhajda (2. roč.)
 •  Ema Lenhartová (4. roč.)
 •  Magdaléna Kvasničková (5. roč.)
 •  Monika Arbetová (5. roč.)

 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

 •  Tomáš Oršula (1. roč.)

 

ZŠ s MŠ A. Matulu, Sebechleby 

 •  Adrián Nita (MŠ)
 •  Patrik Kroščen (5. roč.)
 •  Viktória Pipíšová (6. roč.)
 •  Karolína Hradská (8. roč.)
 •  Nikola Kováčová (9. roč.)
 •  Nikola Kroščenová (9. roč., špec. tr.)

 

ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča:

 •  Richard Bacík (5. roč.)
 •  Alžbeta Milovská (6. roč.)

 

ZŠ D. Savia, Zvolen:

 •  Lucia Vojteková (2. roč.)
 •  Katarína Rybanová (9. roč.)
 •  Timotej Nosáľ (7. roč.)

 

SZŠ, Sokolská, Zvolen:

 •  Dušan Kováč (5. roč.)
 •  Alex Oláh (7. roč.)
 •  Samuel Ján Páchnik (TVP 3)
 •  Katarína Grendárová (TVP 2)
 •  Jakub Babic (TVP 3)