Základné info - BO

Knihy k štúdiu na BO 2016//17:

STARÝ ZÁKON: 

NOVÝ ZÁKON:

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

 Spoločná téma: Zápas o pravé hodnoty

Propozície súťaže, ktorých súčasťou je aj prihláška, si môžete stiahnuť TU.

Vysvetlenie pojmov BO

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

  • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
  • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.

Termíny BO v BB diecéze

Záväzné termíny kôl Biblickej olympiády:

Dekanátne (okresné) kolá:

ZŠ - utorok 21. marca 2017

SŠ - v stredu 22. marca 2017

UPOZORNENIE: V dekanátnom kole v Banskobystrickej diecéze nebude scénka.

V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.

 

Diecézne (krajské) kolá:

ZŠ - v utorok 25. apríla 2017 v Badíne

SŠ - v stredu 26. apríla 2017 v Badíne 

V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.

Celoslovenské kolo bude 16. - 18. mája 2017 v našej Banskobystrickej diecéze, v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.

Blogy (Biblická olympiáda)

Prihlásení BO

... zoznam postupujúcich škôl Banskobystrickej diecézy do dekanátnych kôl vedomostnej súťaže Biblická olympiáda 2016/17

 

Dekanát / Názov školy Zodpovedná osoba Kateg. PoŠk
Banská Bystrica-Katedrála FX      
ZŠ, Spojová, B. Bystrica Beáta Slamová 1. áno
ZŠ, Radvanská, B. Bystrica Lenka Ľuptáková 1. áno
KGŠM B. Bystrica Boris Brutovský 1. a 2. áno/áno
Gymnázium J. G. Tajovského, BB Katarína Ďurišková 2. áno
ZŠ, Golianova, B. Bystrica Emília Vojtková (sr. Magdaléna) 1. áno
SOŠ J. Murgaša, B. Bystrica Emília Vojtková (sr. Magdaléna) 2. áno
SOŠ elektrotechnická, B. Bystrica Zuzana Hujová 2. áno
       
Banská Bystrica-mesto      
SOŠ, Pod Bánošom, B. Bystrica Emília Klocháňová 2. áno
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, B. Bystrica Bernadetta Veselá (sr. Antónia) 1. áno
ZŠ Ďumbierska, B. Bystrica Mária Klocháňová 1. áno
ZŠ, Gaštanová, B. Bystrica Monika Skladaná 1. áno
ZŠ SSV, Skuteckého, B. Bystrica Agáta Brunnerová (sr. Blanka) 1. áno
ZŠ, Tr. SNP, B. Bystrica Helena Volfová 1. áno
Športové gymnázium, B. Bystrica Helena Volfová 1. a 2. áno/áno
ZŠ J. Bakossa, B. Bystrica Erika Lišaníková 1. áno
SOŠ hotel.služieb a obchodu, B. Bystrica Erika Lišaníková 2. áno
Stredná zdravotnícka škola, B. Bystrica Erika Lišaníková 2. áno
Konzervatórium J. L. Bellu, B. Bystrica Alica Rusňáková (sr. Žofia) 2. áno
Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica Marián Juhaniak 2. áno
       
Banská Štiavnica      
KSŠ F. Assiského, B. Štiavnica Matej Solivarský 1. áno
       
Bojnice      
ZŠ s MŠ VBN, Nedožery-Brezany  Štefan Čunderlík 1. nie
       
Detva      
ZŠ, Kukučínova, Detva Karol Roka 1. áno
ZŠ Kriváň Ladislav Jurčík 1. odhlásení
ZŠ s MŠ, Školská, Hriňová Lýdia Kmeťová 1. áno
ZŠ J.J.Thurzu, Detva Anna Podhorová 1. áno
ZŠ Detvianska Huta Peter Repiský 1. áno
Gymnázium Detva Peter Repiský 2. áno
       
Krupina      
ZŠ Hontianske Nemce Patrik Botló 1. áno
ZŠ J. C. Hronského, Krupina Adriana Balážová 1. áno
ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina Ivana Dobrotková 1. áno
Spojená škola Dudince Veronika Rábarová 1. áno
Gymnázium Krupina Michal Válka 2. áno
       
Levice      
ZŠ, A. Kmeťa, Levice Magdaléna Bogyóová 1. áno
CZŠ sv. Pavla, Nová Dedina Miroslav Slivka 1. áno
ZŠ, Pri Podlužianke, Levice Andrea Meňušová 1. áno
ZŠ, Saratovská 85, Levice Ivana Pavlatovská 1. áno
ZŠ, Školská, Levice Lucia Šišková 1. nie
KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice Martin Horniak / Ján Kraus 1. a 2. áno/áno
       
Nová Baňa      
ZŠ A. Kmeťa, Žarnovica Martin Búri 1. áno
ZŠ J. Zemana, Nová Baňa Andrea Gregorová 1. áno
ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa Katarína Rudincová (sr. Samka) 1. áno
Gym. F. Švantnera, Nová Baňa Katarína Rudincová (sr. Samka) 1. a 2. áno/áno
ZŠ F. Kráľa, Žarnovica Gréta Štefanková 1. áno
       
Partizánske      
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Eleonóra Borovičková 1. áno
ZŠ R. Jašíka, Partizánske Jana Znášiková 1. áno
SOŠ, Partizánske Mária Tomašovičová 2. nie
ZŠ Oslany Anna Smatanová 1. áno
ZŠ s MŠ, V. Okružná, Partizánske Katarína Straková 1. áno
ZŠ s MŠ Bystričany Peter Schmidt 1. áno
Gymnázium Partizánske Jozef Mikula 1. a 2. áno/áno
ZŠ R. Kaufmana, Nádražná, Partizánske Katarína Trokanová (sr. Anzelma) 1. áno
       
Prievidza      
ZŠ Lehota pod Vtáčnikom Darina Oršulová 1. áno
ZŠ, Rastislavova, Prievidza Miroslava Grolmusová 1. áno
ZŠ Nováky Eva Kiabová 1. áno
SOŠ obchodu a služieb, Prievidza Viera Mádrová 2. áno
ZŠ, Malonecpalská, Prievidza Miroslav Turanský 1. áno
Piaristická spojená škola F. Hanáka - ZŠ Monika Píšová 1. áno
Piaristická škola F. Hanáka - Gymnázium Monika Píšová  1. a 2. áno/áno
SOŠ, T. Vansovej, Prievidza Marek Sabol 2. áno
ZŠ, Dobšinského, Prievidza Jaroslava Ugróczyová 1. áno
ZŠ, P. J. Šafárika, Prievidza Jaroslava Ugróczyová 1. áno
ZŠ, Energetikov, Prievidza Mária Kubincová 1. nie
       
Slovenská Ľupča      
ZŠ s MŠ A. Sládkoviča, Hrochoť Erika Lišaníková 1. áno
       
Šahy      
ZŠ L. Balleka, Šahy Csaba Redli 1. nie
ZŠ J. Kráľa, Šahy Csaba Redli 1. áno
       
Turčianske Teplice      
Pedagogická a sociálna akadémia Marieta Sapančíková 2. nie
ZŠ Benice Ľudmila Hroncová 1. áno
ZŠ F. Hrušovského, Kláštor pod Znievom Anna Kráľová (sr. Broňa) 1. nie
       
Veľký Krtíš      
ZŠ s MŠ Čebovce Hyacinta Balgová 1. áno
Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš Martin Kováč 2. áno
       
Zvolen      
ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen Alena Luptáková 1. áno
ZŠ Jilemnického 2, Zvolen Vlasta Barnová 1. áno
Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen Mária Puškárová 1. a 2. áno/áno
ZŠ s MŠ Pliešovce Vlasta Barnová 1. áno
SOŠ drevárska, Zvolen Mária Puškárová 2. áno
ZŠ, M. Rázusa, Zvolen Anna Spodniaková 1. áno
Stredná zdravotnícka škola, Zvolen Vlasta Barnová 2. áno
Technická akadémia, Zvolen Mária Puškárová 2. áno
ZŠ A. Sládkoviča, Sliač Jana Kubišová 1. áno
ZŠ, Hrnčiarska, Zvolen Gabriela Spišiaková 1. áno
ZŠ, J. Alexyho, Zvolen Janka Felixová 1. áno
       
Žiar nad Hronom      
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom Jana Remáčová (sr. Pavla) 1. áno
ZŠ, P. Križku, Kremnica Zuzana Lauková 1. odhlásení
ZŠ, Angyalova, Kremnica Zuzana Lauková 1. nie
       
Školy s VJM      
CZŠ Pála Palásthyho, Plášťovce Ottó Péter 1. áno
ZŠ s MŠ s VJS a VJM Nenince Mária Tóth Pesta 1. áno
ZŠ B. Balassiho s VJM, Vinica Erika Medveová 1. áno
ZŠ L. Pongrácza s VJM, Šahy Erika Medveová 1. áno
KSŠ F. Fegyvernekiho, Šahy Marianna Mosonyiová 1. a 2. áno/áno

 

Showing 1 result.