Nielen (pôstne) eRko námety

Po kliknutí na obrázok si môžete stiahnuť leták vo väčšom rozlíšení:

Pôstne eRko námety

Katechéza na Adventné obdobie

Ponúkame vám katechézu na Adventné obdobie 2016 - Putujeme spolu do Betlehema (alias Cesta do Betlehema).

 

Komerčné kulty - materiál k štúdiu

POZOR NA STÁLE VIAC ROZPÍNAJÚCE SA KOMERČNÉ KULTY.

VIAC INFO TU.

STOPY SDM

Milí priatelia,

po lete plnom zázrakov sme nemohli ostať ticho. :)
 
V Krakove sme zažili veľký príval Božej inšpirácie a Jeho prítomnosti, preto si nechceme nechať to BOHatstvo pre seba.
Tešíme sa, že katechézy Milosrdný rok vyšli aj knižne a my na ne chceme nadviazať "STOPAMI SDM".
vizuál Stopy SDM
 
Budú to tri katechézy, ktoré vyjdú: 
- v novembri (v týždni Cirkvi pre mládež): Mladí na dôchodku?
- v januári (na začiatku nového roka): Mladí na gauči?
- v marci (na začiatku pôstu): Mladí snilkovia?
 
Nech vám poslúžia ako príprava na advent, na vstup do nového kalendárneho roka, a tiež ako príprava na pôst a diecézne stretnutia mládeže / Kvetné víkendy a pod.
 
- namiesto úvodného listu bude uverejnený časť z niektorého z príhovorov pápeža Františka počas SDM;
- k jeho textom náš tvorivý tím pripravuje aktivity, dynamiky a nápady na stretká, hodiny náboženskej výchovy a na prácu s birmovancami...
- súčasne do katechéz povkladáme najsilnejšie podnety a námety zo slovenského programu v Skawine, ktoré od nás niektorí už pýtate :)
   (stretko o otcovstve, dynamika s kameňmi a moment rozhodnutia sa podľa vzoru Pier Giorgia Frasattiho)
- v závere bude špeciálne vytvorená adorácia... texty k nej tentokrát píšu naši biskupi, ktorí mali homílie na slovenských omšiach počas SDM (Mons. Stolárik, Judák, Orosch)
 
Skôr, než vám pošleme prvú z nich (niekedy koncom októbra) vám posielame prvý darček:
 
Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré pripravuje Deň za odstránenie chudoby (17. október)ju chce ponúknuť farnostiam, aby sa ju v októbri modlili...
 
Na záver vám dávame do pozornosti našu stránku:

kde nájdete všetky príhovory pápeža i našich biskupov počas katechéz, všetky videozáznamy TV LUX aj nadabované prenosy z pápežského programu v Krakove,  a tiež množstvo fotiek zo svetových dní.
 
Za tím SDM                                                               Pali Danko

Časopis Rebrík v katechéze

Mili priatelia,

 
eRkari pripravili novu webovu stranku www.rebrik.sk
  
Materiály na nej zverejnené sú prehľadnejšie a dobre dostupné pre užívateľov. 
Na stiahnutie môžete využiť napr.  Pracovné listy Čítanie s Rebom a RikouSvätec mesiaca či Modlitby 3 + 2 
Na stránke nájdete aj prezentáciu a info, ako sa dá časopis Rebrík používať.
 
časopis Rebrík
Nájdete tam aj zoznam dostupných publikácií pre deti – využiteľné buď ako príprava na sviatky  - advent, pôst - alebo odmeny pre deti na konci školského roka, miništrantom, v tábore  a pod.
Do dvoch týždňov bude dostupný aj nový TIK-TAK BLOK 2017 – diár pre deti, ďalej publikácia Poďme spolu do Betlehema - deviatnik s aktivitami pre rodinu - a aj viaceré motivačné materiály, napr. Týždeň plný milosrdenstvaKvety pre Pannu Máriu...  či publikácie 24 dní do Vianoc s Pannou MáriouDeviatnik za moju rodinu so Sedembolestnou Pannou Máriou a ďalšie...
 

Blogy (Kat-mat)

Logo a motto jubilejného Roka milosrdenstva

Logo a motto sú syntézou jubilejného roka.

Slová motta „Milosrdní ako Otec" (fragmentu z Evanjelia podľa Lukáša 6, 36) sú pozvaním nasledovať príklad milosrdného Otca, ktorý nás žiada nesúdiť ani neodsudzovať, ale odpúšťať a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6, 37 – 38).

Logo je dielom p. Marka Ivana Rupnika SJ a prezentuje sa ako malá teologická suma na tému milosrdenstva.

logo jubilejného Roka milosrdenstva "Milosrdní ako Otec"

Syn, ktorý nesie na chrbte strateného človeka, pripomína obraz veľmi cenný ranej cirkvi, pretože poukazuje na Kristovu lásku, ktorá dovršuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia. Obraz je navrhnutý tak, aby ukázal Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka až do hĺbky človeka a robí tak s láskou, ktorá premieňa život.

Je tu ešte jeden detail, ktorý nám nesmie uniknúť: Dobrý pastier s extrémnym milosrdenstvom berie na svoje plecia človečenstvo, ale jeho oči sa prenikajú s očami človeka. Kristus vidí okom Adama a Adam okom Krista. Každý človek objavuje v Kristovi nového Adama, vlastné človečenstvo a budúcnosť, ktorá ju čaká, kontemplujúc v jeho pohľade Otcovu lásku.

Celá scéna je umiestnená vo forme "manderle" = mandle. Táto forma je tiež veľmi dôležitá pre staroveké a stredoveké ikonografie, pretože odkazuje na prítomnosť dvoch prirodzeností: božskej a ľudskej v Kristovi. Tri koncentrické oválne tvary postupne zosvetlených farieb dovonka naznačujú pohyb Krista, ktorý nesie človeka von z noci hriechu a smrti. Na druhej strane, hĺbka najtmavšej farby tiež naznačuje nepochopiteľnosť Otcovej lásky, ktorý všetko odpúšťa.

P. Marko I. Rupnik SJ predstavuje logo aj vo videoukážke, takže zdatní v talianskom jazyku sa s ním môžu oboznámiť aj na tejto webovej adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=4wTSPkajFis

Pozn. z ikonografie: V manderle je znázorňovaný Kristus alebo Mária. Ide o akúsi svetelnú žiaru vytvárajúcu mandľovú formu. Má spojitosť so symbolikou mandle – tá predstavuje obraz vnútornej podstaty skrytej vo vonkajšej. 

Preložené zo zdroja: www.im.va

MODLITBA K JUBILEJNÉMU ROKU MILOSRDENSTVA

Pane Ježišu Kriste,

učil si nás byť milosrdnými ako náš nebeský Otec

a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí i jeho.

Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

Tvoj milujúci pohľad oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí

a cudzoložnicu  i Magdalénu od hľadania šťastia len v stvorení.

Spôsobil, že Peter zaplakal po zrade a kajúceho lotra uistil o raji.

Dovoľ nám počuť tvoje slovo, ktoré si povedal samaritánke,

ako keby si ho adresoval každému z nás: „Ó, keby si poznala dar Boží!“

Ty, ktorý si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,

Boha, ktorý odkrýva svoju všemohúcnosť pred všetkými

cez odpustenie a milosrdenstvo:

urob, aby sa Cirkev vo svete stala viditeľnou tvárou teba,

svojho zmŕtvychvstalého a osláveného Pána.

Chcel si, aby aj tvoji služobníci podliehali slabosti –,

aby mali súcit s tými, ktorí žijú v nevedomosti a omyloch:

daruj všetkým, ktorí sa na nich obracajú, skúsenosť, 

že Boh ich očakáva, miluje a že s Ním nájdu odpustenie.

Zošli svojho Ducha a posväť nás svojím pomazaním,

aby Jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej láskavosti

a tvoja Cirkev mohla s novým nadšením niesť dobrú zvesť chudobným,

ohlásiť slobodu zajatým a utláčaným a otvoriť oči slepým.

O to ťa prosíme na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva,

ktorý s Otcom i Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Prevzaté a preložené zo zdroja: www.im.va

Rok milosrdenstva

Rok milosrdenstva

Desať vecí, ktoré by ste mali vedieť o jubilejnom Roku milosrdenstva

Svätá stolica a jubilejný Rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom. Desať vecí, ktoré by ste mali vedieť o jubilejnom Roku milosrdenstva. Na tlačovej konferencii ich prezentoval arcibiskup Salvatore Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a Mons. Graham Bell, sekretár tejto pápežskej rady.

1) Neporovnávať s rokom 2000

Je dobré zdôrazniť, že jubilejný Rok milosrdenstva nie je a nechce byť Veľkým jubileom roka 2000. Každé porovnanie je nezmyselné, pretože každý svätý rok so sebou prináša svoje zvláštnosti a plní svoj účel. Pápež si praje, aby sa tento jubilejný rok žil v Ríme rovnako ako v miestnych cirkvách; z tejto skutočnosti vyplýva osobitná pozornosť k životu jednotlivých cirkví a ich potrebám, takže iniciatívy by sa nemali prekrývať s kalendárom, ale by mali byť ich doplnením.

2) Dvere milosrdenstva

Prvýkrát v histórii jubilea bude ponúknutá možnosť otvoriť Sväté dvere – bránu milosrdenstva – aj v jednotlivých diecézach, najmä v katedrále alebo vo významnom diecéznom kostole, alebo v osobitne významnej pútnickej svätyni.

3) Začiatok v deň Nepoškvrnenej

Dva dôležité termíny: 8. 12. 2015 slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorej znakom bude otvorenie svätých dverí v Bazilike svätého Petra a 20. november 2016 Slávnosť Ježiša Krista, Pána vesmíru (Krista Kráľa), ktorý je záverom svätého roka. V rámci týchto dvoch dát sa budú odvíjať slávenia s rôznymi udalosťami.

4) Tematika jubilea

História jubileí sa vyznačuje periódou 50 a 25 rokov. Dve jubileá rešpektovali termín výročia vykúpenia vykonaného Kristom (1933, 1983). Toto je tematické jubileum. Je možné stavať na centrálnom obsahu viery a má v úmysle pripomenúť cirkvi jej primárne poslanie byť znamením a svedectvom milosrdenstva vo všetkých aspektoch svojho pastoračného života.

5) Milosrdenstvo a konverzia

Téma milosrdenstva, s ktorou pápež František voviedol Cirkev na cestu jubilea, bude okamihom milosti pre všetkých kresťanov a nabudením pokračovať v ceste novej evanjelizácie a pastoračnej konverzie, ktorú pápež uviedol.

6) Dialóg s inými vierovyznaniami

V tomto zmysle to je ústredná túžba, volanie pápeža Františka, aby sme sa spolu s judaizmom a islamom v téme milosrdenstva dostali na cestu dialógu a prekonania ťažkostí, ktoré panujú na verejnosti.

7) Misionári milosrdenstva

Ďalšou zvláštnosťou jubilea je poverenie Misionárov milosrdenstva. Pápež František im dá mandát na  Popolcovú stredu slávením v Bazilike sv. Petra. Misionári musia byť kňazi pokojní, schopní porozumieť limitom ľudí, ale pripravení vyjadriť inšpiráciu Dobrého pastiera vo svojom kázaní a vyznaní.

8) Význam loga

Logo je dielom pátra Marka Ivana Rupnika. Obraz, veľmi drahý ranej cirkvi, ukazujúci Kristovu lásku, ktorá dovršuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia; Syn nesie na svojich pleciach strateného človeka. Dielo je vytvorené tak, že sa Dobrý pastier dotýka hĺbky ľudského tela a robí to s láskou, ktorá mení život.

9) Motto udalosti

Motto loga, prevzaté z Lukáša 6, 36, „Milosrdní ako Otec“, si kladie za cieľ žiť milosrdenstvo na príklade Otca, ktorý žiada nesúdiť ani neodsudzovať, ale odpustiť a dávať lásku a odpustenie bez miery (Lk 6, 37 – 38).

10) Internetový portál v siedmich jazykoch

Oficiálne internetové stránky jubilea sú: www.iubilaeummisericordiae.va, prístupná aj v skrátenej verzii na:  www.im.va

Stránka je k dispozícii v siedmich jazykoch: talianskom, anglickom, španielskom, portugalskom, francúzskom, nemeckom a poľskom. Na stránkach nájdete oficiálne informácie o kalendári verejných podujatí, indikáciu pre účasť na akciách so Svätým Otcom a všetky ďalšie úradné oznámenia o jubileu.

Prevzaté a preložené zo zdroja: www.im.va

 

Zeige 3 Ergebnisse.

Čo-to k Pôstu

STARO-NOVÉ 

Pôstna mozaika - aktivita pre menšie deti (predškolákov a 1. stupeň ZŠ):

popis s obrázkom

obr. samostatne

Kvietky pre Ježiška (aktivita prebiehajúca vo Farnosti BB-Podlavice, neznámy autor).

Materiály k aktivite:

Pôstna cesta 2013 alias Skutkovníček /Mária Kubincová, Prievidza/

Pozývam Ťa na púšť /pdf formát - po vytlačení z oboch strán máte hneď 2 exempláre - o. Matej Kýška, SchP./

Krížová cesta - monštrancia /formát .doc - KC Olomouc/

Kvetná nedeľa - krížová cesta /formát .doc/

 

...ďalšie námety nájdete a stránke www.erko.sk, a tiež na webe www.dkuspis.sk ai...

Durchschnitt (0 Stimmen)
Die durchschnittliche Bewertung ist 0.0 von max. 5 Sternen.

LÁSKYKVAP

Tohtoročné Adventné obdobie môžeme spolu prežiť s liekom od emeritného pápeža Benedikta XVI.

Ako?

Vo vašich mailových schránkach si môžete každý deň nájsť pár pps kvapiek z jeho (dnes už trochu zabudnutej) encykliky Deus caritas est - Boh je láska. 

Užívajme v malých dávkach s otvorenými srdciami! ;) 

Požehnaný adventný čas!

 

 

 

Inšpirácie pre katechézu

Rozprávanie, zachytené na špajdli

    Pre lepšie zapamätanie si udalostí, ktoré zažívali Izraeliti od východu z Egypta až po príchod do zasľúbenej zeme, vyhotovíme s deťmi pamätný predmet: Z kartónu vystrihneme baránka a Červené more (tvar vlnovky). Mannu „vyrobíme" tiež z kartónu, a to tak, že prilepíme naň niekoľko zrniek ovsených vločiek (alebo zrna). „Dosky Desatora" zas vyhotovíme tak, že desať špajdľových úlomkov opäť prilepíme na kartón a napokon z kartónu vystrihneme útvar, znázorňujúci zasľúbenú zem Kanaán. Všetky tieto „predmety" upevníme izolepou v správnom poradí na špajdľu.

     Metódu úspešne vyskúšali katechéti i v práci so slabozrakými deťmi. Výtvarné spracovanie môže byť rôzne (môžete podobným spôsobom kresliť leporelo alebo jednotlivé predmety vymodelovať z moduritu...). So zhotoveným predmetom je možné ďalej pracovať. Deti môžu napr. dostať za úlohu vyhľadať ku každému úseku citát z Nového zákona, alebo môžu uviesť, čoho predobrazom sú predmety nalepené na špajdli.

 

Predobrazy

  Starší žiaci a stredoškoláci by už mali vedieť, čoho sú predobrazom starozákonné udalosti. Napr. prechod cez Červené more – krst; veľkonočný baránok – Ježiš Kristus; Mojžiš (prostredník zmluvy) – Ježiš Kristus; východ z Egypta – vykúpenie; manna – Eucharistia; voda na púšti – krst; medený had – Kristus na kríži; putovanie púšťou – cesta do neba; zmluva na Sinaji – večná zmluva, ktorú uzavrel Ježiš Kristus na kríži... Spoločne hľadáme čo najviac predobrazov a snažíme sa ich správne vysvetliť.

 

Desatoro na štyri spôsoby

1. Deti dostanú na prúžkoch papiera jednotlivé prikázania bez uvedenia čísel a majú ich správne zoradiť. Hráme na presnosť a čas. Ak je trieda početnejšia, môžeme vytvoriť súťažné družstvá. Zoradenie môžu súťažiaci urobiť jednoduchým napísaním poradového čísla na prúžok s citátom prikázania, alebo môžu správne zoradené citáty prichytiť štipcami na pripravenú šnúru.

2. Text Desatora napíšeme na papier (A4), rozstriháme ho na niekoľko kúskov a jeden kúsok sa „stratí". Družstvo má za úlohu zostaviť úplne znenie Desatora.

3. V texte Desatora sa stratí niektoré slovo alebo sa zamení za nesprávne. Úlohou detí je, aby Desatoro doplnili a opravili.

4. Z každého prikázania vyberieme jedno alebo niekoľko slov, ktoré napíšeme na kartičky. Kartičky potom vložíme do klobúka a ťaháme. Každý, kto si kartičku so slovom vytiahne, háda, z ktorého prikázania slovo vypadlo.

(Zdroj: Katechetické listy 7/1996 – 97)

 

PONUKA ILUSTRÁCIÍ

Pani Soňa Häusl-Vad, vyštudovaná katechétka sa venuje ilustrovaniu. Už takmer dva roky kreslí pre deti na každú nedeľu biblickú omaľovánku.

Vytvorila aj pre nadchádzajúci cirkevný rok sadu ikoniek (obrázkov) – na každú nedeľu či sviatok jednu ikonku. Všetky sa zmestia na formát A4. Deti ich môžu pri návšteve bohoslužby zbierať alebo si ich postupne vyfarbovať.

Ako poznamenáva: "Prítomnosť detí v kostoloch je pre mňa ako matku i katechétku veľmi dôležitá a pastorácia detí mi leží na srdci. Omaľovanky sú mojím vkladom k tomu, aby sme mohli deti viac motivovať k návšteve sv. omše a priblížiť im zároveň evanjelium."

Projekt začal velmi skromne v jednej farnosti. Ilustrácie ponúka k širokému využitiu vo farnostiach. Obrázky podliehajú licencii creative commons 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)  - sú teda zdarma, treba však vždy uviesť zdroj a nevyužívať ich pre komerčné účely.

V prípade zájmu o ilustrácie, či zodpovedaniu akejkoľvek otázky sa môžete priamo obrátiť na autorku:

Mgr. Soňa Häusl-Vad, Schillerstr. 34, A-8600 Bruck an der Mur

Ukážka:

ikonky cirkevného roka A

 

 

 

 

 

 

 

Videoprezentácia z Biblie

Jozef a Mojžiš /od sr. Eriky/

Nedeľné evanjelium pre deti (pracovné listy)

Ing. Mgr. Erika Lišaníková spracovala pre vás pracovné listy, ktoré môžete využiť pre deti vo farskej katechéze k nedeľnému evanjeliu. Námety čerpá z českej stránky www.kanan.cz aj z vlastnej tvorby.

STIAHNITE SI:

23. nedeľa cez rok A

24. nedeľa cez rok A

Povýšenie Sv. kríža (pripadá na 24. nedeľu v tomto roku)

25. nedeľa cez rok A

25. nedeľa cez rok A - príloha

26. nedeľa cez rok A

27. nedeľa cez rok A

28. nedeľa cez rok A

29. nedeľa cez rok A

30. nedeľa cez rok A

Slávnosť Všetkých svätých

Spomienka Všetkých verných zosnulých

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky

33. nedeľa cez rok A

34. nedeľa cez rok A - Slávnosť Krista Kráľa

 

LITURGICKÝ ROK "B"

1. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie

3. adventná nedeľa

4. adventná nedeľa

2. nedeľa v Cezročnom období

3. nedeľa v Cezročnom období

4. nedeľa v Cezročnom období

5. nedeľa v Cezročnom období

6. nedeľa v Cezročnom období

11. nedeľa v Cezročnom období

12. nedeľa v Cezročnom období

13. nedeľa v Cezročnom období

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda (14.nedeľa)

15. nedeľa v Cezročnom období

16. nedeľa v Cezročnom období

17. nedeľa v Cezročnom období

18. nedeľa v Cezročnom období

19. nedeľa v Cezročnom období

20. nedeľa v Cezročnom období

21. nedeľa v Cezročnom období

22. nedeľa v Cezročnom období

23. nedeľa v Cezročnom období

24. nedeľa v Cezročnom období

25. nedeľa v Cezročnom období

26. nedeľa v Cezročnom období

 

PÔST v roku "B"

1. pôstna nedeľa 

2. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

5. pôstna nedeľa

6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa

 

VEĽKONOČNÉ OBDOBIE ROKA "B"

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

3. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Poznámka: Väčšina týchto materiálov neprešla jazykovou úpravou.

Adventné všeličo

Adventná hra Bingo - zahrajte sa hru na spôsob Binga, pri ktorej nielen hlbšie preniknete do vedomostí o Advente, ale zúročíte aj vlastné liturgické skúsenosti.

Stiahnite si: inštrukcie k hre; Bingo karty; prílohu "Ó, antifóny"

______________________________________

Adventný kvíz

___________________________________________________

Jesseho strom - katechéza na celý Advent /použiteľná v rodine, škole,  kostole, na stretku/:           

___________________________________________________

Papierový adventný veniec s použitím príbehu... 

___________________________________________________

Prečo je Ježiš lepší ako Santa

___________________________________________________

Pripravme cestu - adventné zamyslenia pre dospelých (Stanislav Košč) 

___________________________________________________

Skutkovník (Dagmar Rybárová, Lazany)                                   

___________________________________________________

Vianočný list pre Teba (vhodné použiť už  v Adventnom období)     

Durchschnitt (0 Stimmen)
Die durchschnittliche Bewertung ist 0.0 von max. 5 Sternen.

Rozvrh hodín s obrázkom

Niečo pre malých (a možno aj veľkých) - ROZVRH HODÍN

alias "Staré, ale dobré"

- LÍCNA STRANA

- RUBOVÁ STRANA

Ukážka:

  

Vydal za dávnych čias: SSV Trnava

KATECHÉZY K ROKU SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE

Milí priatelia, kňazi a katechéti,

v tejto časti si môžete stiahnuť materiály, ktoré Vám môžu poslúžiť v plnení rámcového programu Banskobystrickej diecézy v Roku Sedembolestnej Panny Márie.

Je na vás, v akej forme ich budete vo farskej či školskej katechéze realizovať. Veľa požehnania a darov Ducha Svätého!

(Materiály si stiahnite kliknutím na podčiarknutý text - viď nižšie.) 

 

Zdroj obr. internet